13 oktober 2010

‘Raad liet ook steken vallen’

In haar rapport stelt de rekenkamercommissie onder meer dat Eindhoven anders moet gaan begroten. Nu nog is er te vaak sprake van gebrek aan inzicht in de kosten van personeel en verwarring over begrippen met betrekking tot de inhuur van derden, zo concludeert de commissie. Eef van den Berg (OAE) gaf gisteren aan dat zijn fractie ‘nog stoeit met de informatievoorziening door het college van B en W’. „We vragen ons af hoe goed we als raad de afgelopen jaren geïnformeerd zijn”, aldus Van den Berg. Zijn partij wil liever geen beroep doen op de Wet openbaarheid van bestuur (wob), maar overweegt wel een voorstel in te dienen met betrekking tot een raadsenquête. Wethouder Staf Depla vond dat de ouderenpartij zichzelf ‘niet serieus zou nemen als ze een beroep op de wob zou doen’. „Want we informeren u zónder een beroep op die wet net zo goed als mét. Bovendien houden we absoluut geen informatie achter.”

Het CDA noemde de aanbeveling van de rekenkamercommissie om een nota bedrijfsvoering op te stellen overbodig. „Nota’s hebben we al genoeg”, aldus CristoWeijs. Staf Depla komt binnenkort met een overzicht van te nemen maatregelen, waarna het onderwerp opnieuw in de commissie wordt be­sproken.

Ad de Koning