22 april 2010

PvdA trots op vernieuwend akkoord

De afgelopen jaren is er een stevig begin gemaakt met het betrekken van inwoners, bedrijven en instellingen bij de besluitvorming. ‘Werken aan morgen’ zet daar nog sterker op in.

"We gaan uit van de behoefte die er leeft, de initiatieven die zich ontwikkelen en de ideeën die opborrelen vanuit de samenleving, om daar vervolgens samen met de betrokkenen beleid op te maken." aldus Verhees. "Dat doen we op alle niveau’s, en daar willen we ons ook op vastleggen. Zo willen we bijvoorbeeld veel meer buurtcontracten gaan afsluiten. Ook de wijken-aanpak wordt onverminderd voortgezet."

Extra aandacht komt er voor de arbeidsmarkt. Verhees: "Werk is het beste middel om mensen kansen te bieden. Door de crisis zijn veel mensen juist hun baan kwijt geraakt. Wij zetten er hard op in om iedereen weer kansrijk te maken. Oók mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt"

Het nieuwe college krijgt de opdracht om een bezuinigingspakket van 40 miljoen samen te stellen. Hiervan moet naar verwachting 25 miljoen gerealiseerd gaan worden. Daarvoor moeten harde keuzes gemaakt gaan worden. "Natuurlijk is dat niet leuk, maar wel onvermijdelijk." vertelt Verhees. "We krijgen gewoon veel minder geld van het Rijk. Daarom is het zo belangrijk dat we wel hebben afgesproken dat kwetsbare mensen bij de bezuinigingen buiten schot blijven."