2 juni 2010

PvdA stelt vragen over beloning Endinet

Bron: Eindhovens Dagblad, woensdag 2 juni 2010

De PvdA- fractie in de Eindhovense gemeenteraad stelt vragen aan B en W over de beloning van de be­stuurders van Endinet. Met ruim 83 procent van de aandelen is de ge­meente de grootste aandeelhouder. Uit het jaarverslag is gebleken dat er een kleine 1,1 miljoen euro is uit­gegeven aan beloning van de be­stuurders. De fractie wil weten hoe dat bedrag is verdeeld over de bestuurders en eventueel overige partijen dan wel kostenposten. De PvdA vraagt zich af of de gemeente nog actie kan ondernemen rich­ting bestuurders en toezichthou­ders. Verder wil de partij weten hoe het beloningsbeleid is geregeld bij andere aan de gemeente Eindho­ven verbonden organisaties.