29 mei 2013

PvdA positief over benoeming Braks

29 augustus 2007
Maandagochtend togen de fractievoorzitters, 3 collegeleden, gemeentesecretaris en griffier naar het Provinciehuis om van de Commissaris van de Koningin te vernemen wie zij als waarnemer aan ons voordroeg. Volgens de gemeentewet kan een waarnemer pas benoemd worden nadat de gemeenteraad is gehoord. De fractievoorzitters hadden van te voren aangegeven aanwezigheid en advies van het college vanzelfsprekend te vinden. In wandelgangen en lokale pers circuleerden de laatste dagen vele namen, waarvan er enkelen misschien meer voor de hand hadden gelegen. De naam van Gerrit Braks kwam voor iedereen als een verrassing uit de hoge hoed van de CvdK.
De CvdK had vanuit de gemeenteraad meegekregen dat de waarnemer direct inzetbaar zou moeten zijn en dat het een voormalig burgemeester uit een 100.000+ gemeente  moest zijn of een voormalig bewindspersoon. Als fractievoorzitter van de PvdA heb ik verder meegewogen dat een waarnemer geen spelbepaler maar een coach zou moeten zijn. Een goed ingewerkt en bekwaam college zit immers niet te wachten op iemand die in korte tijd zijn stempel wil drukken.
Verder vond ik het van belang dat hij/zij in een burgemeesterloze periode belangrijke ontwikkelingen, met name de verdere uitbouw van Brainport, kan continueren. Gezien zijn grote netwerk in Den Haag en Brussel kunnen we dit aan hem overlaten. Tenslotte kwam Gerrit Braks op mij over als een enthousiaste, energieke en warme persoonlijkheid, die de stad Eindhoven en zijn inwoners een warm hart toedraagt. De politieke kleur van de waarnemer (CDA) was in deze van geen belang. Namens de raad heb ik Gerrit Braks gefeliciteerd met zijn benoeming en hem (en zijn vrouw) welkom geheten in onze gemeente.
 
Gaby van den Biggelaar
Fractievoorzitter PvdA