12 september 2004

PvdA hekelt bezuinigingen

Asociale maatregelen

Het college presenteert 66 bezuinigingsmaatregelen die tezamen in 2008 bijna