28 februari 2005

PvdA: Geen korting op schuldhulpverlening

Tot 1 januari 2005 konden dus 250 mensen bij LoketW terecht, vanaf die datum zijn nog slechts 150 plaatsen beschikbaar. In een tijd dat steeds meer burgers in de schulden raken en de schuldsituaties steeds complexer worden, vindt de PvdA dit onverteerbaar.

Achtergrond van deze korting zijn de aanbestedingsregels van de Wet Werk en Bijstand. De 100 plaatsten die via de Dienst WZI bij LoketW liepen moeten voortaan openbaar worden aanbesteed, met een daarbij behorende procedure die nogal wat tijd in beslag neemt. Dit gegeven was al lang bij de dienst bekend, maar om de een of andere onduidelijke reden is men hiermee pas op 25 november voor de dag gekomen. Het kan dus nog minstens een half jaar duren voordat die procedure is afgerond en in de tussentijd moet de gemeente het met een beperkte capaciteit zien te doen.

“Niets aan de hand”, zegt het college, “mensen met een uitkering kunnen ook gebruik maken van de 150 plaatsen van MO.” Maar waarom waren die 100 ook al weer nodig? Valt die noodzaak nu op eens weg? En wat te doen als die 150 plaatsen vol zijn? Geen nood, zegt het college, dan kunnen ze nog via een re