29 mei 2013

PvdA: Geen extra brug De Weerde

25 mei 2007
Natuur, en in het bijzonder het Genneperpark, moet toegankelijk zijn voor iedereen. Daar is niemand op tegen. Maar is het nodig om daarvoor een extra brug over de Tongelreep te bouwen? Daarover ging de discussie, dinsdag 22 mei, in de raadscommissie Wonen en Ruimte.
Verschillende insprekers hielden een betoog over de voor- en nadelen van een extra brug over de Tongelreep bij het verzorgingstehuis de Weerde. Dit alles naar aanleiding van een langgekoesterde wens van de cliëntenraad van de Weerde, om het Genneperpark meer toegankelijk te maken voor mensen die wat betreft hun mobiliteit afhankelijk zijn van vrienden, familie of begeleiders.
Ik begrijp heel goed dat dit onderwerp een dilemma in zich heeft.  In de structuurvisie zijn de kaders en uitgangspunten van dit kwetsbare cultuurhistorische gebied ‘stringent’ vastgelegd, waar een brug moeilijk in past. Daarnaast ben ik met velen van mening dat deze groep net zoveel recht heeft om van de bijzondere omgeving te mogen genieten als ieder ‘mobiel’ mens. Vanuit deze twee randvoorwaarden is het de kunst alternatieven te bedenken om de toegankelijkheid van het Genneperpark, met name voor cliënten uit de Weerde, te versterken. Besturen is ook keuzen durven maken of op zoek gaan naar alternatieven.We willen de natuur in het Genneperpark niet ‘op slot’ zetten zodat iedereen ervan kan genieten. Het Genneperpark is verrassend, spannend en er is veel te ontdekken over de aanwezige flora en fauna. Maar soms zijn er plaatsten waar je in bepaalde tijden van het jaar niet kunt komen, tenminste als je geen laarzen aan hebt, in een rolstoel zit of met de kinderwagen aan het wandelen bent. Juist op de plek waar de brug zou moeten komen is sprake van een stukje ‘natte natuurparel’.Het is er drassig met een paar smalle paden door het riet. Ook is dit één van de weinige plekken waar het nog echt heel stil kan zijn. Een plek om te koesteren. Een brug op deze plek zou een behoorlijk impact op de huidige omgeving hebben. Een extra brug over de Tongelreep op die locatie is volgens de fractie van de PvdA geen optie. Wel vinden we het van groot belang dat de alternatieven die er liggen, snel en in samenspraak met de cliëntenraad worden uitgevoerd. In de mogelijke alternatieven ligt immers een voorstel om de beleving van natuur al in de achtertuin van de Weerde te laten beginnen en om de route naar de dichtstbijzijnde brug, die ongeveer 150 meter verderop ligt, te verbeteren, zodat ook minder mobiele mensen van dit prachtig stukje Eindhoven kunnen genieten.
 
Marjon Vissers