16 januari 2006

Presentatie Ambities en Vertrouwen

Inwoners meer te zeggen

Daarom is het volgens de PvdA belangrijk dat Eindhovenaren meer te zeggen krijgen over hun omgeving. Daadwerkelijke invloed gaat verder dan alleen inspraak. "Ik weet dat het door de beloftes die veel partijen deden bij de vorige verkiezingen als een dooddoener klinkt, maar er wordt in onze stad nog steeds te veel over de hoofden van mensen heen geregeerd. Dat moet echt anders! Inwoners weten heel goed wat ze willen met hun buurt. We moeten dus sámen met ze aan de slag." aldus Van den Biggelaar.

Frontale aanval op tekort betaalbare woningen

Eén van de zaken waarbij het stadsbestuur de maatschappelijke realiteit uit het oog verloren is, is volgens de PvdA het volkshuisvestingsbeleid. Van den Biggelaar: "Iedereen in Eindhoven kent wel iemand die op zoek is naar een geschikte woning. Daarbij gaat het niet alleen over starters, maar ook over ouderen die een aangepaste woning zoeken zodat ze zelfstandig kunnen blijven wonen. Die problemen moeten keihard aangepakt worden. Een belangrijk speerpunt is dan ook een frontale aanval op het tekort aan betaalbare woningen."

Kansen voor jongeren

Ook de groeiende groep jongeren die zonder toekomstperspectief op de arbeidsmarkt komt is de PvdA een doorn in het oog. Onderwijs speelt daarbij een cruciale rol. De PvdA wil meer vaart in de ontwikkeling van Spilcentra. Daarnaast zien we teveel uitval op het VMBO en MBO. "Wij willen dat het aantal schoolverlaters zonder diploma aanzienlijk vermindert. Ook ouders moeten hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Natuurlijk gaat dat niet altijd van een leien dakje, daar weet ik als moeder alles van." Daarom moet er volgens Van den Biggelaar  "een plek zijn waar ouders terecht kunnen voor concrete hulp en vragen."

Recht op werk

Niet alleen de jeugdwerkloosheid verdient overigens aandacht volgens de PvdA. Het verliezen van een baan is vaak het begin van een boel financiële en sociale ellende. Van den Biggelaar: "Ik heb de laatste jaren te veel schrijnende situaties gezien, waarbij gewone hardwerkende mensen compleet de vernieling in draaiden toen ze op straat kwamen te staan. Wij vinden dat iedereen recht heeft op een baan. Dat betekent: boter bij de vis en stevig investeren in de volle breedte van onze economie, inclusief het MKB. In Brainport, maar ook in onderwijs en zorg, in buurten en in wijken."

Eindhoven ‘verzilvert’ haar ouderen. Uitsluiting voorkomen is volgens de PvdA dan ook de sleutel naar een sterke en sociale stad. Dat geldt ook voor ouderen, die na hun werkzaam leven vaak nog van grote waarde kunnen zijn voor de Eindhovense samenleving. "Wij willen dit enorme potentieel aan vitale ouderen verzilveren. Er zijn er maar weinig die bij hun pensioen achter de geraniums willen gaan zitten. Geef die ouderen de ruimte, ze hebben onschatbare waarde voor de maatschappij. Op welke manier? Begin gewoon eens met naar ze te luisteren en faciliteer initiatieven. Mensen in deze stad weten heel goed wat ze willen en wat ze kunnen. Het enige wat ze nodig hebben is ruimte en af en toe een beetje hulp." aldus van den Biggelaar.