15 februari 2006

Plan dependance was onzorgvuldig

Hoorzitting

Directe aanleiding hiervoor is de hoorzitting over ’t Slingertouw die afgelopen maandag op initiatief van de PvdA gehouden werd.
"De meest gehoorde klacht tijdens de hoorzitting was dat de gemeente niet informeert, niet luistert en niet reageert. Met het terugtrekken van het voorstel geeft het college eigenlijk aan dat die klacht terecht is, en dat is beschamend." aldus Van den Biggelaar.

Meerhoven

In de veelvuldige contacten die de PvdA met de Meerhovenaren heeft gehad is gebleken dat er veel bereidheid is tot overleg en men wil meedenken over oplossing van problemen.
Van den Biggelaar: "Deze mensen willen samen iets van hun wijk willen maken. Tijdens de hoorzitting zijn zaken naar voren gekomen die we in de door het college verschafte informatie niet hebben gezien. Informatie die wel degelijk van belang is om tot een verantwoorde afweging te komen."

Besluit juist

Volgens Van den Biggelaar is het besluit van het college om een nieuwe afweging te maken dan ook het enige juiste.
"We zijn blij dat we het initiatief tot de hoorzitting genomen hebben. Voor het eerst voelen Meerhovenaren zich door de gemeente gehoord, en is er door het college blijkbaar geluisterd. "