5 januari 2009

Overlijden Reinier Krooshof

altDe PvdA fractie heeft met droefheid kennis genomen van het overlijden van dhr. Reinier Krooshof in de leeftijd van 70 jaar.  Reinier was begin zeventiger jaren gemeenteraadslid voor de PvdA en bleef ook later een betrokken partijlid . Onlangs reikte Frank Depla met genoegen twee gouden spelden uit aan Reinier en Janny Krooshof: twee maal 50 jaar lid van de PvdA . Erg bijzonder natuurlijk! Uitgebreid is tijdens dit bezoek gesproken over de PvdA in de begin jaren zeventig en de rol van Reinier in de raad en in de partij. Anekdotes uit die tijd kwamen op tafel:  ´een kleine schoolstrijd´ wat inderdaad ging over gelijkmatige financiering van schoolgebouwen van het openbaar onderwijs en dat van het  bijzonder onderwijs hier in Eindhoven waar de raad toen nog gedomineerd werd door de KVP. Ook vertelde hij over DS70,  hoe deze partij is ontstaan in Eindhoven als tegenhanger van ´nieuw links´ waar juist Reinier voor stond. Met genoegen heeft Frank toen beiden jubilarissen de gouden speld op mogen doen. Reinier genoot hiervan, maar met een ingetogenheid die paste bij iemand die zijn ´roots´ had in  Groningen. Wij gedenken Reinier Krooshof met respect en wensen zijn vrouw en andere naasten veel sterkte toe!