20 februari 2006

Opheldering over Strijp S

Raadsinformatiebrief

In een Raadsinformatiebrief (d.d. 14 februari) staat hierover slechts te lezen “dat de commissarissen in hun rolopvatting verschilden”. De fractie van de PvdA wil graag weten wat er precies aan de hand is.

Klokgebouw

Daarbij komt de situatie omtrent het Klokgebouw. Op verzoek van de PvdA is de commissie  Ruimtelijk Pijler hierover recent (januari) geïnformeerd. Wethouder Schreurs heeft toen aangekondigd dat de gemeente Eindhoven het Klokgebouw zou aankopen. Nog geen drie twee weken later lezen we in de krant dat Trudo eigenaar wordt van het Klokgebouw.

Ad-hoc

De PvdA kan zich niet aan de indruk ontrekken dat er ad-hoc gehandeld wordt en wil geïnformeerd worden over de redenen voor deze wijziging.

Meer informatie

De PvdA heeft het college nu verzocht om in de eerstvolgende commissie Ruimtelijke Pijler de commissieleden uitgebreid bij te praten over Strijp S en antwoord te geven op de gerezen vragen.