13 januari 2005

Op de bres voor Woontussenvoorziening

De PvdA was en blijft van mening dat het opheffen van de WTV-subsidie als maatschappelijk effect zal hebben dat een groep ouderen vanwege financi