22 augustus 2007

Meerderheid raad voor burgemeestersreferendum

De Eindhovense gemeenteraad heeft gisteren, met 25 stemmen voor en 20 tegen, ingestemd met het houden van een burgemeestersreferendum in de procedure voor een nieuwe burgemeester. Wie dacht dat dit een saai debat zou worden waarvan de uitkomst bij voorbaat vast stond, kwam bedrogen uit. Het werd een boeiend debat, waarin voor- en tegenstanders alle argumenten uit de kast haalden om een meerderheid te behalen. De voorzitter gaf ruimte voor scherpe, soms lange interrupties en vragen, maar dat kwam het debat ten goede. Uiteindelijk gaf de stem van de fractie van Leefbaar Eindhoven de doorslag, waarbij deze fractie volgens fractievoorzitter Van Bussel “worstelde met rationaliteit en emotie”. Zoals bekend is de PvdA voorstander van een burgemeestersreferendum. Ons belangrijkste argument is dat het een manier is waarop je de inwoners van onze stad kunt betrekken bij de keuze van hun nieuwe burgemeester. Dit sluit aan bij de wijze waarop wij burgerparticipatie (één van de ambities uit ons verkiezingsprogramma) vorm willen geven: niet alleen inspraak, maar ook “meespraak”. Verschillende fracties (waaronder het CDA) betoogden dat de raad voor 4 jaar is aangesteld om beslissingen te nemen. Op allerlei beleidsterreinen raadplegen we onze inwoners, vragen we naar de mening van burgers en nemen we die mening serieus mee bij de uiteindelijke besluitvorming. Waarom dan niet bij de keuze van een burgemeester, in de ogen van velen de belangrijkste figuur van het lokale bestuur? Het argument dat je hiermee de positie van de raad als hoogste gemeentelijk orgaan (het zg. primaat van de raad) zou uithollen gaat volgens ons niet op.
Een vertrouwenscommissie uit de raad maakt een selectie uit de kandidaten en draagt twee goede, dus geschikte kandidaten voor het referendum voor aan de raad. De raad beslist dus welke kandidaten mee gaan doen. Als de vertrouwenscommissie haar werk goed doet, krijgen de zg. popie-jopies (waar de VVD zo bang voor is) geen kans. Na de uitslag van het raadplegend referendum neemt de raad het uiteindelijke besluit over de voordracht van de nieuwe burgemeester. Wij zijn ervan overtuigd dat de inwoners van onze stad een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de benoeming van een nieuwe burgemeester. Belangrijke voorwaarde is dat er een eerlijke en zorgvuldige campagne gevoerd wordt door de twee kandidaten. Vandaar ons voorstel om een onafhankelijke commissie te benoemen die hierop toezicht zal houden.

Gaby van den Biggelaar
fractievoorzitter