17 februari 2011

’Maatregelen al merkbaar op scholen’

„En van een van die manieren, een centraal aanmeldmoment, vraag ik me af of het voor ons in de praktijk zal werken”, stelt Van den Heijkant. „Het grote nadeel van een centraal aanmeldmoment is dat het een anonieme procedure is, die voor te zwarte scholen misschien wel juist een drempel opwerpt. Want voor ouders is het van belang dat je met ze in gesprek raakt. Hoe formeler je de aanmeldprocedure organiseert, hoe verder ouders van je af komen te staan.”

Dat het centrale aanmeldmoment vorig jaar wél deel uitmaakte van de afspraken met de gemeente, noemt Van den Heijkant, zelf nog geen jaar directeur van SKPO, achteraf niet handig. „Dat daar toch afspraken over zijn gemaakt, heeft volgens haar mede te maken met de politieke druk en de gemeenteraadsverkiezingen die er toen aan zaten te komen. „Misschien hadden we toen al moeten zeggen dat we er zelf wel voor zorgen dat we de doelstelling halen, maar ja, dat is achteraf praten. Maar daarnaast weet ik dat het een weerbarstige problematiek is: heel Nederland is er mee bezig. Met negatieve aandacht help je het probleem sowieso niet de wereld uit.” Over de doelstelling om de scholen een betere afspiegeling van de wijk te laten zijn, zijn de schoolbesturen en de gemeente het eens met elkaar, benadrukt Van den Heijkant. „Maar er is niet één juiste manier om die te bereiken. Wat SKPO betreft is elke in het onder­zoek genoemde school zelf goed aan de slag gegaan.”

Daarom vindt ze ook dat de gemeente de schoolbesturen straks op de resultaten moet afrekenen. „Daar gaat het uiteindelijk om, en we zijn er van overtuigd dat elke school die op zijn eigen manier kan halen. Tussentijdse cijfers van verschillende scholen, waaronder onze Bijenkorfschool, Palet, Tweelingen en Boschakker tonen dat ook al aan.”

Ad de Koning