31 januari 2006

Ja tegen handvest en sundance

 

Kwaliteitshandvest

De discussie over het rekenkamerrapport over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening werd overheerst door het gekissebis van Burgemeester Sakkers met de (onafhankelijke) voorzitter van de rekenkamer over de tevredenheidcijfers in de Bennekel. De gemeenteraad nam uiteindelijk alle conclusies van de rekenkamer over. Om de verbetering van de dienstverlening meteen handen en voeten te geven stelde de PvdA voor een kwaliteitshandvest in te voeren. Dit voorstel werd door de gehele raad gesteund.

Reggae Sundance Festival

Dezelfde brede steun was er in de raad voor het PvdA-voorstel om in 2006 het Reggae Sundance Festival nog één keer toe te staan op de Genneper parken.Doordat het evenemententerrein Gulbergen nog niet klaar is, was er voor het festival een locatieprobleem ontstaan.

Via een richtinggevende uitspraak heeft de raad nu het college van B&W meegegeven hoe zij denkt dat de problematiek zou moeten worden opgelost. Uiteindelijk zal het college een besluit moeten nemen over de definiteve locatie, na overleg met de klankbordgroep Genneper parken. Tijdens de raadsvergadering gaf wethouder Schut echter al aan ‘dit signaal moeilijk te kunnen negeren’.