23 september 2005

Interpellatieverzoek Ad Pastoor

Ten aanzien van het handelen van de wethouder in de kwestie Waterrijk wil mijn fractie de nodige vragen stellen over de selectie van marktpartijen. Daarnaast wil mijn fractie, desnoods met oplegging van geheimhouding, dat de fractie(voorzitter)s kennis kunnen nemen van de ambtelijke adviezen inzake de selectie van marktpartijen. Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort blijft een ernstige verdenking tegen de wethouder boven de markt hangen. Ik ga ervan uit dat inzage in deze tot de mogelijkheden behoort.

 

Mijn fractie heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de uitgaven die gedaan zijn tijdens een dienstreis van wethouder Pastoor en twee ambtenaren naar Cannes van 7 maart tot 11 maart 2005. Dat onderzoek en andere signalen over deze reis leveren vragen op over de bestedingen en het verblijf tijdens deze reis. Ook zijn er vragen ten aanzien van het dossier Keizersgracht 2 waar de afgelopen week al de nodige aandacht aan is besteed.

Ten slotte heeft mijn fractie vragen over de samenhang van alle elementen in het vandaag gepubliceerde artikel. Ik ga ervan uit dat genoemde elementen voldoende onderbouwing geven om de gemeenteraad voor te stellen de interpellatie mogelijk te maken. Uiteraard zal ik alle specifieke vragen die mijn fractie wil stellen voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering aan u ter kennis geven. Over het tijdstip hiervan kan ik u nu nog geen uitsluitsel geven omdat ik die vragen het komende weekeinde moet gaan formuleren. Uiteraard zal ik dit zo spoedig mogelijk doen om de kwaliteit van het debat te verhogen en de voorbereiding ervan voor iedereen mogelijk te maken. Ten slotte hecht ik eraan u te verzoeken ernaar te streven deze interpellatie in de vergadering van 26 september te laten plaats vinden. Gezien de ernst van de zaak is het verstandig zo snel mogelijk duidelijkheid in deze kwestie te verschaffen.

Met vriendelijke groet
René Kerkwijk
Fractievoorzitter GroenLinks