29 mei 2013

Initiatiefvoorstel PSV veel te voorbarig

8 juni 2006
20060608.jpgTijdens de raadsvergadering van 6 juni jongstleden diende de LPF een initiatiefvoorstel in om PSV een gemeentelijke garantstelling te geven van € 45.000.000,-. Volgens de PvdA veel te voorbarig. Volgens PSV zijn de lasten voor het Philipsstadion in de toekomst niet meer op te brengen. In vergelijking met bijvoorbeeld Ajax of Feyenoord zijn de lasten voor PSV te hoog. PSV wil deze lasten terugbrengen door omzetting van een bestaande lening in een lening tegen gunstiger voorwaarden. De bank eist een garantstelling. Naast een garantstelling door Philips vraagt PSV een garantstelling aan de Gemeente Eindhoven over een bedrag van 45 miljoen euro. In een eerder stadium heeft het college dit verzoek afgewezen met als argument dat het tegen de gemeentelijke regels zou zijn. Voor de fractie van de PvdA was dit argument iets te kort door de bocht: er is blijkbaar een probleem dat opgelost moet worden. Bekijk dan welke mogelijkheden er zijn. Bekijk of en hoe mogelijkheden binnen de regels te passen zijn. Na een commissievergadering van 15 mei is besloten dat een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente en van PSV, aan het werk zou gaan om in overleg tot afspraken te komen. Tot onze verbazing lag er in de raadsvergadering van 6 juni echter al  een initiatiefvoorstel van de LPF om tot garantstelling voor PSV over te gaan. Volgens de indiener was de zaak nu urgent en bovendien zou de gemeente geen risico lopen. De LPF kon echter op geen enkele manier de urgentie aantonen, en in het niet bestaan van risico’s was de rest van de raad absoluut niet overtuigd. Duidelijk was dat het initiatiefvoorstel geen schijn van kans had. De raad vroeg het college de voorgestelde weg van de werkgroep te volgen, verschillende opties te onderzoeken en de (financiële ) gevolgen in beeld te brengen. In de beantwoording door het college kwamen opmerkelijke feiten naar voren: sinds de commissievergadering had PSV, ondanks uitnodigingen daartoe, niet langer deelgenomen aan de werkgroep. Na de commissievergadering heeft de voorzitter van PSV via de media laten weten hier geen heil in te zien. En moet de gemeente zich dan op dit moment onder druk laten zetten door PSV? Nee, ook voor Westerhof is er maar één weg: in overleg via de werkgroep.
Op 19 juni zal het college melding maken van de vorderingen.