5 maart 2010

Hockey­stadion nog ver weg

Een poging van de SP om het hockeystadion definitief te laten varen, haalde geen meerderheid. Het stilleggen van de planontwik­keling was zeer tegen de zin van de VVD-fractie, al jaren voorvech­ter voor het hockeystadion. „Dit leek me nu juist een onderwerp om met een aantal partijen eens over te praten in de komende we­ken”, refereerde VVD’er Joost Helms aan de komende coalitiebe­sprekingen in Eindhoven.

Peter Scholtes