6 november 2012

Het Ombudsteam, 11 maanden later

Elke eerste donderdag van de maand houdt het Ombudsteam van de PvdA Eindhoven spreekuur. Het spreekuur is van 19:00 tot 21:00 uur. Adres is De Zuidwester Cyclamenstraat in Eindhoven en per mail te bereiken op ombudsteam@pvda-eindhoven.nl

 
Het afgelopen jaar zijn er al veel vragen binnengekomen, vragen die opgelost zijn, vragen die door zijn gezet naar de lokale en landelijke PvdA, vragen die meegenomen zijn bij de begrotingsbehandelingen voor 2013, en nog lopend vragende. Eerlijkheid gebiedt de zeggen dat ook het Ombudsteam niet alle antwoorden heeft op de vragen. Maar ook dit antwoord is een antwoord.
 
Een greep uit de vragen; last van mestoverschot van buren, wijziging geboortedatum, problemen met de uitkering, financiering voor de tuin, problemen met bijdrage voor de kinderopvang, kind werd niet aangenomen op school, opstapelende incassoproblemen,  last aan een overkill van buurtkatten, problemen met de energieleverancier, problemen met eigen bijdrage GGZE, e.d.