16 juni 2010

Gemeentebaden op zoek naar zwemmers

Volgens de zwembadleiding is een bezoekersaantal van 400.- tot 450.000 voor het Ottenbad reëel. Maar dat betekent natuurlijk wel dat het budget naar beneden moet en dus dat er bij het zwembad be­zuinigd moet worden. Het zijn die noodzakelijke bezuini­gingen die raadsbreed tot zorg lei­den, zo bleek gisteravond. Het Ot­tenbad is een voorziening voor ge­wone Eindhovenaren, en daaraan mag niet getornd worden. Ook niet als het zwembad moet bezui­nigen.

Een motie van de SP en de PvdA waarin stond dat bezuinigingen er nooit toe mogen leiden dat het zwemmen duurder wordt of de openingstijden drastisch worden ingeperkt, werd raadsbreed ge­steund. Overigens is het stagnerende (De Tongelreep) en dalende (Otten­bad) aantal zwemmers volgens wethouder Helms een landelijk verschijnsel. En in vergelijking met landelijke cijfers doen de Eindho­vense baden het helemaal zo slecht nog niet. De sportparticipa­tie in de stad was in 2009 67 pro­cent. Hetzelfde als in 2008. Toch heeft Helms de gemeentelij­ke leiding van de zwembaden ge­vraagd om een plan van aanpak. En de motie ondersteunde hij van harte: „Want u moet echt niet den­ken dat we de breedtesport de deur uit doen, alleen omdat we nu wat minder geld hebben.”

Corrie de Leeuw