20 december 2010

Financiering school is bijna rond

Het CDA en ook de SP hadden in eerste instantie grote moeite met het voorstel om nu weer 1,5 miljoen extra voor het 30 miljoen euro kostende plan uit te trekken. Een amendement van het CDA werd na de toezeggingen van Depla uiteindelijk niet aan de raad voorgelegd. De wethouder was daar blij mee. „Vlak voor de finish stoppen zou niet verstandig zijn. Bovendien heb ik er alle vertrouwen in dat het geld van de bedrijven er komt. De Kamer van Koophandel en de burgemeester zijn daar volop mee bezig.” Depla benadrukte geen enkele zorg te hebben dat het bedrag niet gehaald wordt. Dat de gemeente desondanks wel een risico loopt door nu al kosten te maken, ontkende hij niet. „Daar ontkom je niet aan bij deze manier van werken.” Het is de bedoeling dat de werkzaamheden eind volgend jaar van start gaan.

Ad de Koning