22 september 2010

Eindhoven op de vingers getikt

De commissie constateert dat in het stadhuis begrippen verschil­lend worden gehanteerd. Zo be­schouwt de gemeenteraad het in­schakelen van een consultant-ad­viesbureau als inhuur van derden, terwijl het college van B en W dat niet doet.

 

Het rapport staat niet op zichzelf. Vorige week al maakte wethouder Staf Depla ( Financiën) bekend dat het bedrag dat in Eindhoven aan de inhuur van derden besteedt, dit jaar fors uit de klauwen is gelopen. Vooraf was gerekend op een kos­tenpost van 16 miljoen euro, maar dat blijkt nu al tot 46 miljoen euro te zijn opgelopen. Depla kondigde al meteen aan dat er vanaf volgend jaar geen 40 maar 55 miljoen euro per jaar bezuinigd moet worden. De PvdA-wethouder erkende daar­bij ook dat er strakker begroot moet gaan worden.

Commissievoorzitter Van Hamersveld vindt dat de dis­cussie over de kosten voor inhuur van derden niet tot een ‘folkloris­tisch onderwerp’ moet verwor­den. „ De focus zou meer moeten liggen op de vraag hoe de grip op het apparaat verbeterd kan wor­den én op de vraag wat voor orga­nisatie Eindhoven wil zijn.”

Volgens Van Hamersveld staat Eindhoven voor een principiële keuze: een organisatie met een kleine ‘harde kern’ van vast perso­neel en daardoor relatief hoge kos­ten voor de inhuur van derden, óf een breder opgezette organisatie die nog maar weinig ‘derden’ no­dig heeft. „Die keuze is in deze stad eigenlijk nooit echt gemaakt.”

Ad de Koning