1 juli 2009

College pakt crisis aan, steun van de PvdA én flitsvergunning ziet het

Kortom bestuurlijk laat dit college haar slagkracht zien en is het nu vooral uitvoeren van dit aanvalsplan. Dus wat ons betreft geen discussie meer over ieder afzonderlijk project, aanbestedingsvoorwaarden etc. Daarmee creëren we wel werkgelegenheid in het stadhuis maar niet in de stad!. Wel blijft de PvdA kritisch  op de afzonderlijke plannen . Bv wat betreft het hockeystadion . Liever hadden wij investeringen gezien in kunstgras voor alle verenigingen in Eindhoven. Maar wanneer dit niet mogelijk is vanuit provincie of rijk dan zij het zo. We krijgen de afzonderlijke plannen nog voorgesteld aan de raad en dan zullen we alsnog bekijken of we ervoor kunnen gaan of dat we hierop ´nee´ zeggen. Dan een goed voorbeeld waar de crisis een kans wordt: Onze eigen wethouder Fiers maakt op het gebied van verbetering dienstverlening voor de burgers en ondernemers wederom een slag!

De flitsvergunning.

Regelmatig wordt de PvdA hierop aangesproken: `kan het allemaal niet sneller met die vergunningen!` Ja natuurlijk kan dat, zonder dat we de zorgvuldigheid uit het oog verliezen. De bulk van de vergunningen is eenvoudig, laten we dat ook als bulk beoordelen. Daarmee heeft de burger en ondernemer sneller zijn haar besluit en kan er gebouwd worden! Juist nu is het van belang dat waar mogelijk is snel de spa in de grond gaat, aannemers werk hebben en doe ’t zelf zaken hun omzet, en de burger minder ergernis én zo komen er ook nog eens extra leges binnen! . De crisis maakt wat hard was vloeibaar. Zie ook gemeente site: http://www.eindhoven.nl/nieuws/Nieuw-in-Eindhoven-de-flitsvergunning.htm

Frank Depla
Gemeenteraadslid voor de PvdA – Eindhoven