21 maart 2009

Bouw Fontys sporthogeschool Eindhoven

Dinsdag 17 maart stemde de gemeenteraad in met de bouw van de Fontys sporthogeschool in Eindhoven. De PvdA fractie is om drie reden blij met dit besluit. Een sport hogeschool draagt enorm bij aan de sportinfrastructuur van onze stad en stimuleert zowel de topsport als de breedte sport. Denk alleen maar is aan al die studenten die dadelijk stageplaatsen gaan zoeken en vinden bij Eindhovense sportverenigingen. We zijn ook tevreden met de vestiging in het Genneperpark. Op het eerste gezicht zou je denken niet nog meer verkeer naar dit natuurgebied. Maar de sporthogeschool komt in het sportcluster. Parkeervoorzieningen onder de grond en een inpassing binnen de natuur van Gennep Zuid. Ook trefpunt groen en de klankbordgroep Genneperparken onderschrijven dit.

En niet op de laatste plaats zijn we blij met een investering in de bouw die goed van pas komt in de tijden van de kredietcrisis. Natuurlijk was dit niet bedacht toen het plan voor het eerst op tafel kwam. Het is nu wel mooi meegenomen. Maar voor ons als PvdA zijn we vooral blij met de stimulans in de sport.