9 november 2005

Bijdrage Algemene Beschouwingen 2005

20051110.jpgEen ambitieuze stad heeft altijd meer te wensen dan dat ze geld heeft. Het college presenteert een sluitende begroting. Dit ziet er op zich positief uit. Toch kun je er niet aan voorbij dat de begroting sluitend is gemaakt met overschotten uit 2004. Begroten we steeds te hoog, of hebben we niet alles gedaan wat is afgesproken?

Het gaat goed met mij, het gaat slecht met ons. Individualisering in de samenleving, het recht oom voor je zelf op te komen, heeft ongetetwijfeld positieve effecten op emancipatie, maar roept ook de vraag op of dit niet op gespannen voet staat met de zorg voor elkaar.  In de positieve zin neemt maatschappelijke verantwoordelijkheid toe. In het negatieve scenario schuift de overheid steeds meer taken naar vrijwilligers en haalt zo haar bezuinigingen binnen. Wij zullen er als PvdA voor waken dat het niet mag blijven bij de individuele arrangementen.

Hieronder vindt u de complete tekst van fractievoorzitter Jan van den Biggelaar, uitgesproken bij de Algemene Beschouwingen 2005: