6 november 2012

Begroting 2013-2016 goedgekeurd

Moties en amendementen.

 

Viel er nog wat te verbeteren, zou je denken. Oftewel zijn er nog wijzigingen in de begroting aangebracht door de raad. Ja, maar beperkt. Er lagen 28 amendementen en moties klaar, waarvan er uiteindelijk slechts 7 in stemming zijn gebracht.Een aantal moties en amendementen hoefde niet in stemmig gebracht te worden omdat het college hier bij voorbaat al mee instemde en dus de toezegging heeft gegeven om deze uit te voeren. Van de 7 moties en amendementen die er in stemming werden gebracht, zijn er 4 aangenomen.

 SP en Groen Links.

Aangenomen werd een amendement van SP dat de tarieven voor het aanvragen van een gehandicaptenkaart naar beneden wilde bijstellen. De PvdA steunde dit voorstel.

Ook Groen Links haalde een amendement binnen waarmee het onderhoud van groen in de stad tot een bedrag van maximaal € 405.000 wordt geïntensiveerd. Ook hiermee heeft de PvdA ingestemd.

 PvdA.

Zelf hebben we 2 moties binnengehaald.

Allereerst moet het college de doelen om het ziekteverzuim terug te dringen verder aanscherpen. Nu staat er in de begroting dat men over 5 jaar het verzuim wil hebben teruggebracht van 5,5% naar 4,6%. De aangenomen motie vraagt om meer ambitie, dus een lager percentage over 5 jaar, of terug naar 4,6% in een kortere periode. En er moet dan natuurlijk ook een nieuw en ambitieuzer plan van aanpak onder komen te liggen.

De tweede motie betreft het mobiliteitsfonds. Het mobiliteitsfonds is een financiële reserve waarvan de inkomsten bestaan uit een deel van het parkeergeld dat bij de gemeente binnenkomt. Het geld wordt gebruikt om initiatieven op het gebied van fiets, openbaar vervoer en parkeerbeleid te financieren die de bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid in de stad beter maken. Het college wilde dit geld in het geheel overhevelen naar de grote investeringspot. Maar dat zou betekenen dat allerlei kleinere projecten, denk aan het aanpakken van black-spots, kleinschalige verbetering van fietspaden en bijvoorbeeld het meefinancieren van een Park & Ride voorzieningen. Kortom, zaken die bij uitstek te kenmerken zijn als relatief klein, sympathiek en die voor onze inwoners van groot belang kunnen zijn. Gelukkig is ook deze motie aangenomen en beschikken we, college en raad, dus nog steeds over een kleine reserve waar we snel mee aan de slag kunnen bij projecten t.b.v. de fiets, het openbaar vervoer of parkeerbeleid.

Kortom, voor het college, met het aannemen van de begroting, en voor de SP, Groen Links en PvdA en vruchtbare avond.