6 december 2004

18 december: Rood de markt op

De fractie is nog op zoek naar leden die ons willen vergezellen…

Wie heeft er tijd en zin om op deze zaterdag mee te doen?

We zijn