19 februari 2009

€ 12.000 voor afscheidsfeestje directielid?

Het afscheidsfeest van de voormalige directeur van de sociale dienst heeft ruim € 12.000 gekost. Dit feest is door de gemeente georganiseerd en wordt, voor zover wij kunnen nagaan, ook door de gemeente betaald. De fractie van de PvdA is hierover verbaasd en verontwaardigd. Reden om hierover, samen met andere fracties, vragen te stellen aan het college. Van ons mag iedereen zijn eigen feestje geven. Maar een gemeentefeest van dergelijke omvang en met dergelijke kosten staat in geen enkele verhouding staan met de aanleiding ervan, namelijk het afscheid van een directielid (dat 5 1/2 jaar in dienst is geweest), en hoort naar ons idee niet ten laste te komen van de gemeentelijke financiën. Zeker in een tijd dat de overheidsuitgaven onder druk komen staan en er offers gevraagd gaan worden van burgers, is een dergelijke uitgave ongepast. Wij willen van het college weten of dit feest echt door de gemeente betaald wordt en zo ja, vanuit welk budget. En wie gaat hier eigenlijk over? En wat vindt het college hiervan? Eigenlijk vinden wij dat men op zijn klompen had kunnen aanvoelen dat zoiets gewoon niet kan, daar zou je geen regels voor nodig hoeven te hebben. Blijkbaar zijn er regels nodig om dergelijke zaken voor de toekomst te voorkomen.