28 november 2013, Technische Universiteit Eindhoven (Auditorium, Zaal 2) | Technische Universiteit Eindhoven (Auditorium, Zaal 2)

Debat “Nederlands beleid arbeidsmigratie”

Op 28 november 2013 organiseert de Werkgroep Europa Brabant van de Partij van de Arbeid een debat omtrent de Nederlandse beleidsvorming naar arbeidsimmigranten.

U bent van harte uitgenodigd om in gesprek te gaan met een aantal deskundigen vanuit het Ministerie van Justitie, het IND, betrokken Brabantse wethouders en hulporganisaties zoals Amnesty International. Dit gesprek zal plaatsvinden op de Technische Universiteit van Eindhoven,  waar de deuren vanaf 19:30 geopend zijn. Aanmelden via werkgroepeuropa@pvda.nl .

Onder invloed van de open grenzen is arbeidsmigratie binnen de Europese Unie steeds normaler geworden. De lidstaten verschillen echter enorm in het beleid en praktijk als het gaat om de integratie van deze groep immigranten. De Nederlandse beleidsvorming is door de jaren heen relatief open naar arbeidsimmigranten en lijkt integratie dan ook te willen stimuleren, maar in de praktijk blijkt dat onze arbeidsmarkt weinig daadwerkelijke kansen biedt in vergelijking met onze naaste buren.

Groot Brittannië boekt bijvoorbeeld betere resultaten met relatief weinig ingrijpen van de overheid. Zou dit liberale laissez faire ook voor Nederland goed uitpakken? Of is het Duitse voorbeeld van strengere wet- en regelgeving een beter voorbeeld om arbeidsintegratie te stimuleren? Met welk beleid verbeteren wij de kansen van immigranten op de Nederlandse arbeidsmarkt om zo daadwerkelijk de vruchten van arbeidsmigratie te plukken?

Locatie: Technische Universiteit Eindhoven (Auditorium, Zaal 2)

Route: Vanaf station Eindhoven; Vanaf A2/A50. Sprekers: Marit Maij (PvdA 2de Kamerlid) ; Teuni Looij (antropoloog); Mohand Al Sayfi (immigrant); vertegenwoordiger van Amnesty International.

Agenda: 19:30u.
Deuren open.  20:00u. Opening door avond begeleider Ian Cummins (secretaris landelijke Werkgroep Europa)
20:05u. Marit Maij over vergelijking van de wetgeving en praktijk tussen de Europese lidstaten.
20:20u. Teuni Looij over de diepere achtergrond van de diversiteit binnen Europa.
20:35u. Mohand Al Sayfi over zijn persoonlijke ervaring met het Nederlandse stelsel.
20:45u. De visie van humanitaire organisaties (o.a. Amnesty International)
21:00u. Open discussie over de problematiek.
21:45u. 21:55u. Samenvatting van de avond en oplossingen. Afsluiting door de avond begeleider.

Wij hopen u allemaal te mogen begroeten op deze zeer actuele avond. In verband met de verwachtte belangstelling vragen wij u te melden of u aanwezig bent via werkgroepeuropa@pvda.nl. Dit geldt tevens ook voor een eventuele afmelding.

Werkgroep Europa Brabant Organisatie: Ian Cummins/Lise Hoekstra