Onderwijs

Het onderwijs is de aangewezen plek om elk kind een gelijke kans te geven. Wat erin zit, moet er in Eindhoven uit kunnen komen. Wij blijven ons dus sterk maken voor goed en eerlijk onderwijs. Onze ambitie hebben we samen met het lokale onderwijs eerder vertaald in de Lokale Educatieve Agenda. De belangen van Eindhovense kinderen vormen de rode draad: “Iedereen doet mee!”

Onderwijs sluit aan op de kansen van Brainport

Regionaal liggen er veel kansen voor jongeren die de arbeidsmarkt betreden. We zorgen voor goede aansluiting tussen wat ze leren en de mogelijkheden die Brainport biedt. Dit doen we samen met onze sterke onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.

Vrijwillige ouderbijdrage verdwijnt

De wet regelt dat kinderen niet meer mogen worden uitgesloten als ouders de vrijwillige bijdrage niet kunnen betalen. Dat is goed, maar niet goed genoeg. “Vrijwillige” bijdragen en andere extra schoolkosten creëren een tweedeling. Te veel ouders kunnen dit niet betalen. Vaak schamen ze zich. Dan kiezen ze voor een school zonder zulke bijdragen, die misschien minder passend is. Of ouders betalen toch, ten koste van hun levensonderhoud. Dat is geen goede situatie. Daarom schaffen we de “vrijwillige” eigen bijdrage helemaal af.

Gratis huiswerkbegeleiding, een dagdeel naschoolse opvang en vakleerkrachten

We blijven ons hard maken voor gratis huiswerkbegeleiding in alle buurten. En voor een gratis dagdeel naschoolse opvang voor kinderen met ouders die het niet kunnen betalen. Want alle kinderen verdienen een brede basis in de vorm van een rijk cultureel, sportief en aanvullend educatief aanbod. Om die reden zijn vakleerkrachten voor gym, muziek en handvaardigheid erg belangrijk. Zij zorgen voor een kwaliteitsimpuls, verhogen de algemene ontwikkeling van kinderen en ontlasten andere leraren.

Informatie over zorg op elke school en een goede aansluiting met jeugdzorg

Alle scholen moeten goede voorlichting in huis hebben over onderwerpen waar ouders en kinderen zich zorgen over maken. Daarom pleiten we voor deskundigen die vragen beantwoorden en via gesprekken kind en ouders verder helpen. Zij vormen de schakel naar verdere zorg, zodat geen kind buiten de boot valt. Als een kind toch zorg nodig heeft, gaat dat vaak te langzaam. Onder meer doordat organisaties met elkaar discussiëren over wie verantwoordelijk is en wie moet betalen. In het speciaal basisonderwijs zijn pilots die hierop goede resultaten en verbeterpunten brengen. We zetten deze pilots voort en breiden ze uit naar regulier onderwijs.

De jeugd mediawijzer maken

De hoeveelheid informatie die kinderen en jongeren verwerken is immens. Het komt van alle kanten. Hoe kun je de betrouwbaarheid van informatie inschatten? Hoe verdienen gratis games en apps geld aan jou? Hoe herken je phishing en andere online criminaliteit? En waarom gaat online communicatie vaak mis? We willen voorkomen dat kinderen (en bijvoorbeeld ook senioren) verdrinken in alle hele en halve onwaarheden op social media en het internet. Dat helpt om polarisatie tegen te gaan. Daarom maken we van Eindhovense kinderen de meest mediawijze kinderen van Nederland. Ze herkennen online risico’s, hebben voldoende kritisch vermogen om een mening te ontwikkelen en benutten digitale kansen optimaal

Rosa van den Nieuwenhof

Rosa van den Nieuwenhof

Groei mee vanuit gelijke kansen Door mijn werk in de zorg zie ik dat gezondheidsverschillen groeien, dat moet anders. Door mijn vrijwilligerswerk met vluchtelingen zie ik dat school niet altijd de grote gelijkmaker is, dat moet anders. Van mijn vrienden hoor ik dat ze bang zijn nooit een betaalbare woning te kunnen vinden, omdat ze

Meer over Rosa van den Nieuwenhof