Onderwijs

Eindhoven heeft zonder meer goede onderwijsvoorzieningen. We zijn de enige stad in Nederland die kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie heeft samengevoegd, waardoor kinderen werkelijk samen opgroeien.

En waardoor we in een zeer vroeg stadium bij veel kinderen (taal)achterstanden kunnen wegwerken. Daarmee zijn we er niet. Want ook op school zouden kinderen gelijke kansen moeten hebben. Iedereen die dat nodig heeft moet huiswerkbegeleiding krijgen. Als er schoolreisjes of andere activiteiten zijn, moet iedereen kunnen deelnemen, ongeacht het inkomen. En omdat bewegen belangrijk is voor iedereen, willen we op de basisscholen het goede voorbeeld laten geven. Dus komt wat ons betreft de vakleerkracht bewegen terug.

Het onderwijs en de arbeidsmarkt sluiten nooit perfect op elkaar aan. Kan ook niet. Maar het kan wel beter dan nu. Door ouders en kinderen goed te informeren over alle kansen die er liggen, ook na het praktijkonderwijs. Door het onderwijs toe te snijden op de mogelijkheden van leerlingen, zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen en dit kunnen aanbieden op de arbeidsmarkt. Door met het bedrijfsleven te overleggen over hoe de beroepspraktijk aantrekkelijk gepresenteerd kan worden op scholen. En door mensen te stimuleren om zich te blijven ontwikkelen en leren.