Jeugdzorg

Ieder Eindhovens kind moet eruit kunnen halen wat erin zit. Het moet niet uitmaken in wat voor een gezin, huis of buurt je opgroeit. Kinderen krijgen gelijke kansen en we bieden ze hier een goede basis voor. Voor sommige kinderen betekent dit dat er goede jeugdzorg beschikbaar moet zijn en voor hun ouders betekent dit dat er oog moet zijn voor de uitdagingen waar zij voor staan.

Aandacht voor eerste 1000 levensdagen

De eerste 1000 dagen zijn cruciaal in de ontwikkeling van een kind. Als gedurende deze periode de hechting tussen kind en ouders niet goed verloopt, blijven mensen daar vaak hun leven lang last van hebben. Het kan problemen tijdens de jeugd veroorzaken en zelfs chronische ziekten. Daarom realiseren we opvoedingsondersteuning of hulp voor (aanstaande) ouders. De GGD Brabant ZuidOost krijgt daar structureel budget voor.

Wachtlijsten weg en doorlooptijden verkorten

We zorgen dat alle kinderen in Eindhoven goede toegang tot zorg hebben. Zorg die passend, tijdig en dichtbij is. Als kinderen moeten wachten of als het zorgtraject langer dan noodzakelijk is, vergroot dit vaak de problemen voor de hele familie. Daarom maken we een einde aan wachtlijsten die er zijn. Want die blijven nu regelmatig buiten beeld en buiten de cijfers, waardoor kinderen tussen wal en schip belanden. Ook werken we aan verkorting van de totale doorlooptijd voor zorg, door bijvoorbeeld meerdere (hulp)processen gelijktijdig op te starten.

De zorg voor kinderen is nooit (tijdelijk) uitverkocht

Kinderen in Eindhoven krijgen altijd hulp als dat nodig is. Financieel-technische zaken zoals budgetplafonds staan daar nooit en te nimmer aan in de weg. De zorg is nooit op voor kinderen die hulp nodig hebben; budgetplafonds hebben primair een signaalfunctie.

Een dienend inkoopsysteem

De gemeente koopt jeugdzorg in op een manier die de zorg beter laat werken voor kinderen. Onwenselijke prikkels halen we zoveel mogelijk uit het systeem, ook om zorgverleners voor de jeugdzorg te behouden. Daarbij maken we ruimte voor maatwerk via lokale, kleine of gespecialiseerde aanbieders die door hun binding met wijken goed preventief werken. Verder geldt: zorggeld is voor zorg, niet voor overwinsten van zorgaanbieders.

Beter meten met ruimte voor vernieuwing

De gemeente wil sturen op kwaliteit. Er is alleen geen heldere definitie van. Daardoor is het lastig te meten en gebeurt dit niet. Je kunt niet bijsturen als je niet meet. Om kwaliteit te borgen, definiëren we werkbare en meetbare voorwaarden van zorg op basis van de vele data die al voorhanden zijn en stimuleren we innovatie. Door de hoge werkdruk en administratieve lasten is er nu nauwelijks ruimte voor.

Rosa van den Nieuwenhof

Rosa van den Nieuwenhof

Groei mee vanuit gelijke kansen Door mijn werk in de zorg zie ik dat gezondheidsverschillen groeien, dat moet anders. Door mijn vrijwilligerswerk met vluchtelingen zie ik dat school niet altijd de grote gelijkmaker is, dat moet anders. Van mijn vrienden hoor ik dat ze bang zijn nooit een betaalbare woning te kunnen vinden, omdat ze

Meer over Rosa van den Nieuwenhof