Economie

We zijn trots op wat de Brainportregio door samenwerking heeft bereikt. Wereldwijd staan we bekend om ons innovatief vermogen, onze technologie en ons design. Tegelijkertijd zien we in de economische situatie van nu ook grote ongelijkheid. De koopkracht voor mensen met een baan stijgt niet of nauwelijks, maar winsten voor aandeelhouders schieten door het plafond. Mensen die via online platforms van klein klusje naar klein klusje rollen, kennen geen bestaanszekerheid. En een deel van de ondernemers heeft de coronacrisis alleen overleefd met steun van de overheid. Ook toenemende inflatie en een voortdurende concurrentiestrijd – om de markt en om talent – maken de economie kwetsbaar. Samenwerking blijft dus belangrijk om alle uitdagingen goed aan te gaan. Met het bedrijfsleven en de kennisinstellingen gaan we in Eindhoven voorop lopen bij het toepassen van innovaties. Met name innovaties die passen bij het DNA van de regio, oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen en op een positieve wijze bijdragen aan het welzijn en de gezondheid van inwoners. Daarom houden we vast aan de gemeentelijke financiële bijdrage voor Brainport Development.

Brainport Sociale Agenda: succes eerlijk delen

Te midden van grote crises als de coronacrisis, de wooncrisis, de klimaatcrisis en de energiecrisis zien we een almaar groter wordende kloof tussen mensen die het snel beter krijgen en mensen die hun bestaanszekerheid zien afbrokkelen. Niet iedereen heeft dezelfde kansen om mee te doen, niet iedereen deelt voldoende mee in het succes van de regio. Daarom actualiseren we de Brainport samenwerking. Met onze partners in de stad, ondernemingen, kennisinstellingen en corporaties maken we werk van een Brainport Sociale Agenda. Deze agenda zet in op gelijke kansen voor iedereen, eerlijke verdeling van welvaart en zorg voor onze leefomgeving.

Geld voor goede voorzieningen

Om de Brainportregio ook in de toekomst een economische motor van Nederland te laten zijn, zetten we ons onverminderd in om meer geld uit Den Haag naar Eindhoven te halen. We investeren in goede en betaalbare voorzieningen zoals woningen, cultuur, sport, horeca, winkels en ontmoetingsplekken. Die zijn van wezenlijk belang voor onze inwoners, voor onze inclusieve stad en voor het vestigingsklimaat van Eindhoven. Daarmee kunnen onze ondernemingen en kennisinstellingen de beste talenten naar de regio halen. We werken samen met ondernemingen, kennisinstellingen en corporaties aan een nieuw Brainport Cultuur Fonds, een Brainport Sport Fonds en nog bredere ambities. Zodat we gezamenlijk investeren in een aantrekkelijk Eindhoven.

Een vaste baan is de norm

We zetten ons in om bestaanszekerheid te creëren door een vaste baan. Duizenden mensen in onze regio werken met een tijdelijk contract of op ZZP-basis. Bij de grote ondernemingen in onze regio is dat tussen de vijf en tien procent van de werknemers. Bij de toeleveranciers zijn deze aantallen ook fors. Dat zijn allemaal mensen die in onzekerheid leven. Samen met ondernemers en vakbonden werken we aan een vaste-baan quotum in onze regio. Natuurlijk geven we als gemeente het goede voorbeeld en voldoen we daar dan aan. Uiterlijk in 2025 zijn er ten minste twee procent meer vaste contracten bij de top 20 bedrijven in onze regio en hun toeleveranciers. Dit zijn minimaal 2.000 mensen met bestaanszekerheid in plaats van een onzeker flex contract.

Goede banen in het MKB

Het MKB is in de regio Eindhoven een belangrijke werkgever en een drijvende kracht van onze economie. Ze zijn toeleveranciers van de grote bedrijven, woningbouwers, ondernemers in de retail en horeca. We blijven MKB’ers ruimte bieden door de regeldruk te verminderen, excessieve huren tegen te gaan en meer kansen te bieden aan goed en sociaal ondernemerschap. Ook blijven we inzetten op ons acquisitieteam: een team ambtenaren dat ondernemers helpt. Door onder andere een wegwijzer te zijn in het oerwoud van wet- en regelgeving, door hen te helpen aanspraak te maken op regelingen, door contacten te leggen. Daarnaast ondersteunen we hen bij de digitalisering van hun interne bedrijfsvoering.

Brainport in Europa

Als regio blijven we innoveren om onze voortrekkersrol vast te houden. Met onze bedrijven en kennisinstellingen dragen we verantwoordelijkheid om duurzame technologie te ontwikkelen. Zodat we de klimaatdoelen halen en de gezondheidszorg verbeteren.  Onze regio is zeer waardevol voor de uitvoering van de Europese Green Deal. Intensief samenwerken in Europa helpt ons onze bijdrage te leveren. Klimaatverandering en concurrentie met economische grootmachten zoals China vormen een te grote uitdaging, zelfs voor onze regio. Europa kan ons steunen met programma’s, fondsen en beleid voor onderzoek en innovatie. Voor een productieve samenwerking moeten we ons bestuurlijke en ambtelijke gezicht laten zien in Brussel. We creëren extra capaciteit om de middelen die we binnenhalen optimaal in te zetten.

Tjeerd Ritmeester

Tjeerd Ritmeester

Meekomen, meedenken, meedoen! Mijn naam is Tjeerd Ritmeester, 33 jaar, en namens de PvdA Eindhoven ben ik gemeenteraadslid en vicefractievoorzitter. Ik ben werkzaam op het Clingendael instituut, heb mijn eigen marktonderzoekbureau, en heb de kans gehad om in verschillende landen te mogen wonen en werken. Die ervaringen neem ik mee in de lokale politiek. Waarom

Meer over Tjeerd Ritmeester