De sportieve stad

Sport is leuk. Afgezien daarvan: sport verbindt mensen, dient de gezondheid, stimuleert integratie en voorkomt sociaal isolement. Als sportstad van het jaar 2013 heeft Eindhoven goede voorzieningen, een goed aanbod en een hoge graad van sportparticipatie. Dat niveau willen we vasthouden. We willen sportdeelname voor iedereen toegankelijk – dus betaalbaar – houden. En we willen verenigingen ondersteunen om dat voor elkaar te krijgen.

 De PvdA kiest voor breedtesport. We vinden dat de gemeente moet openstaan voor ideeën om sport op buurt- of wijkniveau te stimuleren, zeker als deze uit de buurt of wijk zelf komen.

Uiteraard erkennen we de waarde van topsport en niet alleen als voorbeeldfunctie voor de jeugd. Topsportevenementen zijn goed voor de uitstraling van de stad, en voor de economische ontwikkeling en werkgelegenheid. De gemeente dient daarom gezonde initiatieven – die ook de breedtesport versterken – op dit terrein te stimuleren en te faciliteren. Eindhoven financiert topsportevenementen uit het evenementenbudget.

 Voor:

  •  Sportstimuleringsprogramma’s om mensen aan het sporten te krijgen en te houden. Extra aandacht voor wijken waar de sportparticipatie achter blijft. Ook voor jeugd en senioren.
  • Buurtcoaches, verenigingsondersteuning en het ‘netwerk sportstimulering’ stimuleren initiatieven als de ‘wijksportvereniging’, het ‘wijksportpunt’ en andere initiatieven uit de wijk.
  • Alle kinderen moeten sportief kunnen meedoen. De gemeente brengt de financiële ondersteuningsmogelijkheden via de netwerken in de sport actief onder de aandacht van kinderen en hun ouders.
  • De samenwerking van Eindhoven met andere gemeenten om bovenstedelijke sportvoorzieningen betaalbaar te houden.
  • Betere benutting van maatschappelijk vastgoed, waaronder sportaccommodaties. Medegebruik voor bijvoorbeeld onderwijs of buurtactiviteiten.
  • Onderzoek naar de mogelijkheden om werkzoekenden ervaring te laten opdoen binnen de sport of een sportvereniging. Voor uitbreiding van het succesvolle sportleerbedrijf.
  • Sporters met een beperking of handicap stimuleren wij. Samen waar het kan, apart waar het moet.

 

__________________________________________________________________________

Naar de INDEX of naar het volgende thema: DE DUURZAME STAD