De groene stad

Groen bevordert de gezondheid en het welbevinden, draagt bij aan het milieu en stimuleert een veilige omgeving waar mensen graag verblijven om te recreëren, te sporten, elkaar te ontmoeten en te wandelen. Veel groen is goed voor de luchtkwaliteit (vangt fijnstof op). Groen draagt bij aan de leefbaarheid van de stad en aan de afkoeling van de stad – fijn nu de zomers warmer worden.

De PvdA ondersteunt de plannen om de drie groene poorten bij de ingang van de stad verder te ontwikkelen. De Wielewaal en Genneper parken zijn mooie voorbeelden. Natuurliefhebbers vinden elkaar hier, evenals sporters en recreanten. De PvdA wil deze ontwikkeling doorzetten.

Voor:

  • De PvdA omarmt het idee van het waterschap de Dommel om de waterberging te vergroten en de Dommel in de stad weer zichtbaar te maken. De volgende stap is om de Gender en de Grote Beek zichtbaar te maken voor de stad, ook waar deze is gedempt. 
  • De ANWB en de gemeente hebben in het Henri Dunantpark de eerste wijkontmoetingsplek ingericht. Bij succes willen we dat dit concept verder wordt uitgerold in de stad.
  • De medewerking van de gemeente aan inwoners die stadstuinen willen inrichten op (tijdelijk) braakliggende (bedrijfs)terreinen. De inrichting en het beheer van de (tijdelijke) stadstuinen zijn de verantwoordelijkheid van de wijkbewoners. Bijkomend voordeel kan de groei zijn van de cohesie in wijken en buurten. Eventuele initiatieven voor tijdelijke invulling van braakliggende terreinen zijn welkom.
  • De PvdA wil de kwaliteit van het groen in de stad op het huidige niveau houden. Sponsoring en zelfwerkzaamheid maakt dit financieel eenvoudiger.
  • Kennis over de relatie bomen/planten en fijnstof gebruiken bij het inrichten van de openbare ruimte
     

 

__________________________________________________________________________

Naar de INDEX of naar het volgende thema: DE VERANTWOORDELIJKE STAD