16 februari 2017

REnescience … doen of niet? Radio interview met Eric Cols

Op 8 februari sprak Eric Cols met Studio040 over REnescience. Je kunt het interview hier terugluisteren. Ook schreef hij er een artikel over, waarin hij uitlegt waar het over gaat. Waarom we wel of juist niet als Eindhoven garant moeten staan voor 50 miljoen euro. 

“Cure wil samen met Dong een afvalverwerkingsfabriek in Eindhoven bouwen. Met de nieuwe afvalverwerkingsfabriek zou het afval middels een nieuwe ‘natte nascheidingstechniek’ met behulp van enzymen het afval veel beter scheiden dan we tot nu toe kunnen. Als de techniek goed werkt dan belooft de fabriek dat we bijna geen afval meer hoeven te verbranden, en dus zou deze techniek veel duurzamer zijn. Duurzamer dan het huidige systeem van bronscheiding (thuis al zoveel mogelijk scheiden) en het restant gewoon verbranden.We hebben in Eindhoven klimaatdoelstellingen, deze fabriek zou daar een substantiële bijdrage aan gaan leveren. Maar de grote vraag is of de fabriek wel zo goed is als beweerd wordt. De techniek is in handen van Dong. Dit Deense bedrijf heeft in Kopenhagen een kleinschalige proeffabriek gebouwd waar deze techniek getest is. Maar de techniek is nog niet aangetoond in een fabriek met de omvang zoals die in Eindhoven zou moeten worden gebouwd. In Manchester, Engeland, wordt ook een soortgelijke fabriek gebouwd, maar die heeft zich ook nog niet bewezen. Kortom, het is maar zeer de vraag of de fabriek gaat doen wat hij zou moeten doen.

Afval ophalen is een taak van de gemeente. De gemeente Eindhoven doet dit samen met Valkenswaard en Geldrop-Mierlo in een zogenaamde gezamenlijke regeling, Cure. Cure is dus geen commercieel bedrijf, maar voor 100% in handen van de drie genoemde gemeentes. Cure haalt het afval zoveel mogelijk gesorteerd op. Goed gesorteerde materialen worden verkocht, de rest gaat naar de commerciële afvalverwerkers. Dat betekent doorgaans in Nederland dat het afval verbrand wordt en dat levert doorgaans elektriciteit op. Storten doen we allang niet meer in Nederland.

Het verwerken (lees: verbranden) is commercieel. Ook Dong is een speler op die afvalverwerkingsmarkt. Dong is daarbij geen kleine jongen met een omzet van zo’n 10 miljard euro.

Dong wil in Eindhoven een fabriek bouwen die het afval gaat scheiden op basis van hun vernieuwende techniek. De fabriek vergt een investering van een kleine 200 miljoen euro, waarvan Cure de helft zou moeten ophoesten. Cure is zelf niet kapitaal krachtig genoeg om dit te financieren en moet hiervoor een lening afsluiten. Maar niemand die het kleine Cure een lening verstrekt van ruim 80 miljoen euro. En dus moeten de drie gemeentes garant staan voor de lening die Cure aan moet gaan om de fabriek van Dong te financieren.

Onderdeel van het plan is dat Cure contracten afsluit met andere gemeentes, zodat de fabriek op de volle capaciteit van 120.000 ton afval kan draaien. Dong heeft de techniek, het kapitaal en een gegarandeerde aanvoer van afval voor de fabriek. Waarom zou Dong dit niet gewoon zelf doen? Dat blijft een grote vraag, die maar niet beantwoord wordt.

Wij, van de PvdA in Eindhoven, zijn van mening dat er veel risico’s kleven aan dit plan. Een garantstelling door de gemeente Eindhoven van 50 miljoen euro is substantieel. Als Cure niet in staat blijkt te zijn de lening zelf af te lossen, dan zal het geld linksom of rechtsom door de burgers van Eindhoven betaalt moeten worden. De beste oplossing zou zijn dat Dong de verwerkingsfabriek met eigen middelen bouwt. Als dat niet lukt dan zal enerzijds het risico omlaag moeten, door een andere grote gemeente (bijvoorbeeld Den Bosch) deel te laten nemen, en anderzijds door met een frisse blik deskundigen dit plan nog eens goed te beoordelen. Dat laatste willen we bereiken door met name de provincie ook deel te laten nemen in dit plan.

Voorlopig vinden wij dit een zeer risicovol plan, waarbij we ons afvragen of dit wel een taak van de gemeente is.”