6 februari 2014

Over lijstverbindingen

Tijdens de ledenvergadering van de PvdA Eindhoven op 30 november 2013 werd unaniem besloten om voor de gemeenteraads-verkiezingen op 19 maart een lijstverbinding met GroenLinks aan te gaan. Wat houdt zo’n lijst verbinding nou precies in?

Een lijstverbinding (ook wel: lijstencombinatie) heeft invloed bij de verdeling van restzetels.

Dit zijn de zetels die overblijven nadat het aantal stemmen die op de deelnemende partijen zijn uitgebracht, gedeeld zijn door de kiesdeler.

Bij de verdeling van de restzetels worden lijsten van partijen die een lijstverbinding hebben, beschouwd als één lijst. Hierdoor maken deze partijen samen een grotere kans om een restzetel toegekend te krijgen.

Welke partij uit de lijstverbinding de restzetel uiteindelijk toegekend krijgt is afhankelijk van de uitslag van de verkiezingen. Vooraf valt daar niks over te zeggen.

Daarom worden lijstverbindingen doorgaans aangegaan door partijen die zich met elkaar verwant voelen.

Een lijstverbinding is geen afspraak om na de verkiezingen met elkaar op te trekken.

Lijstverbindingen zijn op het stembiljet te herkennen: bij de lijstaanduiding (de naam van de partij) staat dan vermeld ‘in combinatie met’ en dan het lijstnummer van de partij waar de lijstverbinding mee is aangegaan.