29 oktober 2019

Oproep nieuwe leden ombudsteam Eindhoven

Door vertrek en uitbreiding zoeken we nieuwe leden voor het PvdA ombudsteam Eindhoven.

 

Het PvdA ombudsteam Eindhoven
Vanaf 2012 is dit team succesvol actief. Het PvdA ombudsteam ondersteunt bewoners die vastlopen in de bureaucratie. We bieden een luisterend oor. We verwijzen door, ondersteunen en zorgen dat de problemen politiek aan de orde worden gesteld. (Plaatselijk en landelijk)

Wat vragen we?
Van teamleden verwachten we dat deze incidenteel een vraag oppakken van bewoners. (in duo’s). De vragen liggen voornamelijk het gebied van armoede, bv recht op een uitkering, schulden, wonen en zorg. Kern is dikwijls : een bewoner loopt vast in de bureaucratie.

Wat biedt het PvdA Ombudsteam?
Een goed draaiend ombudsteam dat met elkaar vragen van bewoners oppakt en waar altijd een beroep kan worden gedaan op elkaars kennis en ervaring.

Tijdsinvestering
Bereid zijn om regelmatig -gemiddeld 1 of 2 keer per maand-  een vraag van een bewoner op te pakken samen met een collega ombudsteamlid.
Daarnaast 1 keer in de 2 maanden een overleg van 1,5 uur met het ombudsteam.

Voor wie?
Voor iedereen die praktisch aan de gang wil met het oplossen van problemen van bewoners vanuit een sterk rechtvaardigheidsgevoel! En waar nodig deze problemen politiek aan de orde te stelt via onze eigen PvdA fractie.
Hij/zij beschikt over:
– goede gespreksvaardigheden c.q. interviewtechnieken om erachter te komen wat het werkelijke probleem is
– bij voorkeur enige kennis van de sociale kaart van Eindhoven of bereid is zich dit al werkenderwijs eigen te maken.

Interesse?
Bel/App/mail de coördinator van het ombudsteam om nader kennis te maken:
Frank Depla
06 20031574
fjag.depla@gmail.com