Door Frank Depla op 2 december 2013

Ombudsteam PvdA-Eindhoven zoekt versterking

HET OMBUDSTEAM ZOEKT VERSTERKING:

Vaste leden en incidentele deskundigen

Luisterend oor

Sinds 2012 heeft de PvdA Eindhoven een eigen Ombudsteam. Hier kunnen burgers terecht die behoefte hebben aan een luisterend oor en/of ondersteuning rondom maatschappelijke zaken waar zij last van hebben of instanties waarmee zij onenigheid hebben.

Doel van het Ombudsteam is het opvangen van signalen uit de samenleving, het ondersteunen van mensen met problemen voor zover mogelijk, het politiek maken van signalen die zich vaker herhalen.

Het Ombudsteam is nadrukkelijk geen soort rechtsorgaan, maar eerder een luisterend oor dat in eerste instantie doorverwijst naar professionele organisaties en pas als dit niet kan zelf met een casus aan de slag gaat.

Mensen kunnen zich bij het Ombudsteam melden via email, per telefoon  of tijdens het spreekuur dat iedere eerste donderdag van de maand wordt gehouden  van 19.00 tot 21.00 uur in Buurthuis Zuidwester, Cyclamenstraat 1 in Eindhoven.

Uitbreiding Ombudsteam

Het Ombudsteam bestaat momenteel uit 5 mensen: coördinator Ruth Dil en de leden Wim Claassen, Trix Effting, Ary van Baalen en Ria Otten. Voor een stelselmatig contact met de fractie in de gemeenteraad schuiven  Frank Depla of Hafid Bouteibi regelmatig aan.

In 2012 hebben we circa 20 casussen in behandeling genomen en in 2013 tot en met november ook 20 casussen.  De behandeling van een casus doen we altijd met twee leden van het Ombudsteam.  Daarnaast draaien we altijd met twee personen het maandelijkse spreekuur en hebben we  anderhalf uur per maand ons ombudsteamoverleg.

Vast of incidenteel

Wij kunnen versterking gebruiken!! Enerzijds zoeken we mensen die vast deel willen uitmaken van het Ombudsteam. Anderzijds willen we een databank aanleggen van personen met een specifieke deskundigheid, zodat wij bij specifieke vragen een beroep kunnen doen op hun deskundigheid.

Meer info

Wil je je aanmelden als lid Ombudsteam of deskundige op een bepaald vakterrein meld je dan aan bij de coördinator Ombudsteam Ruth Dil via e-mail ombudsteam@pvda-eindhoven.nl of telefoon 06-52114589. Natuurlijk kun je haar ook eerst om informatie vragen.

Frank Depla

Frank Depla

Ik ben Frank Depla (1963). Geboren getogen in Stratum. Nu al weer enige tijd woonachtig in Gestel en geruime tijd actief geweest voor de PvdA Eindhoven als raadslid. Nu probeer ik waar kan mensen te ondersteunen vanuit mijn rol als coordinator van het Ombudsteam. Wat mij motiveert is onrechtvaardige situaties aanpakken.  Bijvoorbeeld bewoners die vastlopen

Meer over Frank Depla