Eindhoven wordt Kinderpardongemeente!

Door Wil van Haalen op 2 oktober 2018

Op 2 oktober diende ons raadslid Wil van Haalen een motie in om aan te sluiten bij de Kinderpardon gemeenten.

De motie is aangenomen met 28 stemmen (van de 45) een ruime meerderheid dus. De wethouder zegde toe om de staatssecretaris op te roepen om voor een structurele oplossing te zorgen. Bedrijven we hiermee landelijke politiek, zoals sommige fracties stelden? Wij denken van niet omdat ook binnen onze stadsgrenzen kinderen geworteld zijn en zich Eindhovenaar voelen!

Wil je zelf ook in actie komen? teken dan de petitie ‘Ze zijn al thuis’  via deze link te bereiken: https://actie.degoedezaak.org/petitions/ze-zijn-al-thuis

De spreektekst van Wil:

De PvdA strijdt al jaren voor een eerlijk en rechtvaardig kinderpardon en dat blijven wij doen.

U heeft allen de motie gelezen waarin we oproepen om onze gemeente aan te laten sluiten bij al die andere “kinderpardon-gemeenten” Daarnaast om bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een verzoek neer te leggen om te komen tot een daadwerkelijke oplossing voor deze kinderen.

Enkele jaren geleden verleende ik zorg bij een gezin wat nog in asiel procedure zat, een alleenstaande moeder met 3 kinderen, gevlucht uit een oorlogsgebied. Ik heb de paniek en angst in hun ogen gezien toen er een enveloppe in de brievenbus lag met een politielogo.

Bij het voorlezen van de brief druppelde het angstzweet over het gezicht van moeder en de oudste zoon. Gelukkig kon ik ze zeer snel geruststellen, ze werden uitgenodigd voor een buurtpreventie avond. ….

De angst en onzekerheid die zij dagelijks ervaren is bijna niet voor te stellen.

Voorzitter:

We hebben zojuist met elkaar de vrijheid gevierd, voor deze kinderen is er geen vrijheid. Ze moeten onderduiken omdat ze niet zeker zijn of ze hier mogen blijven. Er is nu echt een oplossing nodig voor kinderen die in onzekerheid zitten en daarom vragen de indieners van de Motie “Eindhoven sluit aan bij de Kinderpardon Gemeenten” om deze motie aan te nemen.

Wil van Haalen

Wil van Haalen

Eindhoven, onze stad waar ik geboren en getogen ben en al jarenlang werk als wijkverpleegkundige. Daar zie ik bij de mensen thuis het verschil in gezondheid, welzijn en welvaart. Dat is voor de buitenwereld niet altijd zichtbaar.   Samen met Eindhovenaren wil ik me inzetten voor een sociale, rechtvaardige en zorgzame stad. Het steeds groter

Meer over Wil van Haalen