Frank Depla voorgedragen als nieuw regiobestuurslid namens Eindhoven

10 april 2020

Tijdens de volgende Algemene Ledenvergadering (juni?) wordt Frank Depla voorgedragen als nieuw bestuurslid namens Eindhoven. Hij volgt, voor deze taak, Necla Kocak op, die gelukkig voor heer VIP040-taken in het regiobestuur blijft.

We heten Frank van harte welkom!

Hieronder een korte motivatie van Frank voor zijn sollicitatie:

Wat mooi om bestuurslid te worden van de vereniging waar ik al meer dan 25 jaar met overtuiging lid van ben!
Een vereniging die bloeit, met veel initiatieven en activiteiten. Zeker lokaal, denk aan VIP 040, een actieve Senioren club die iedere 1e dinsdag van de maand bij elkaar komt, een Ombudsteam voor bewoners die vastlopen en nog veel meer! Dat is mooi om verder uit te bouwen en te versterken. Dat wordt dan ook een van mijn taken: ‘aanjagen, organiseren en verbinden’. Dat lukt natuurlijk alleen met een vereniging waar leden meedoen, of het nu iets klein is of iets groters, ook hier is het adagium
“samen sterk”, waar ik graag aan toevoeg: ‘samen maken we de vereniging’ .

En natuurlijk gaat in onze vereniging ook om op zichtbare manier voor onze leden/inwoners politiek te bedrijven. Vandaar ook een belangrijke taak om als bestuurslid Eindhoven de verbinding te maken naar onze eigen fractie en wethouder!

Bij deze bedank ik Necla, mijn voorgangster, voor haar bijdrage en inzet aan onze prachtige rooie vereniging!

Ik heb er zin!

Frank Depla