Door Staf Depla op 11 mei 2014

Bakfietsen en collegeonderhandelingen

De bakfiets lijkt een prominente plaats in de Nederlandse gemeentepolitiek te spelen.
In Amsterdam gingen D66 en Groen Links formeren. De VVD twitterde gevat dat er in 020 een ‘bakfietscoalitie’ zou komen. Een coalitie met vooral oog voor hoogopgeleide elite. Voor het PvdA-ideaal van de ongedeelde stad lijkt geen plaats meer. Door het uitstappen van GroenLinks lijkt de Amsterdamse bakfiets van de baan.  Maar Rotterdam heeft het stokje overgenomen. Op de 12e sterfdag van Pim Fortuyn werd het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. “Hoogtepunt” was het idee voor een bakfietswijk nabij het centrum voor jonge hoogopgeleide Rotterdammers. Maar ook een wethouder voor veiligheid en snijden in armoedebeleid en maatschappelijke opvang. In Rotterdam en Amsterdam lijken ze afscheid te nemen van ons ideaal van de ongedeelde stad.

Opdracht informateur Han Noten
Hoe anders gaat het hier in Eindhoven. Daar wordt aan een coalitie gesleuteld op basis van het verslag van de PvdA-informateur Han Noten. Daar waait de wind uit een hele andere hoek. Han Noten was na lange tijd weer terug in onze stad. Hij was scherp en enthousiast in zijn waarnemingen. Eindhoven is een stad met veel potentie concludeert hij. Haar kracht en internationale bekendheid is de sterke toptechnologische maakindustrie, het unieke samenwerkingsmodel, creativiteit en innovatievermogen. De agenda van Eindhoven moet grenzeloos ambitieus blijven om deze banenmotor te behouden. Om succesvol te blijven is permanent investeren in die kracht nodig. Tegelijkertijd maakt hij zich zorgen over de twee snelheden in de stad en om de mensen die dreigen achter te blijven. En ook hier een opdracht van de informateur. Iedereen in de stad moet mee kunnen doen en zijn eigen leven vorm kunnen geven. Deze twee opdrachten staan niet haaks op elkaar. Ze bestaan niet los van elkaar. Zonder onze grenzeloze ambities valt de banenmotor stil. Zonder werk heb je een stuk minder kansen om mee te doen en je eigen leven vorm te geven. De nieuwe coalitie met de PvdA heeft ook de opdracht oog te hebben voor de verschillen (twee snelheden) in de stad. En ze dienen ook hier een grenzeloze ambitie te hebben. Een opdracht die ons niet onbekend is.

Met deze opdracht wordt op dit moment een college geformeerd van de PvdA, D66, SP en GroenLinks. Als alles volgens plan verloopt, zal op 20 mei de nieuwe coalitie haar plannen presenteren.

Algemene ledenvergadering 19 mei.
Op 19 mei is er dan een Algemene Ledenvergadering. Yasin Torunoglu laat dan zien hoe met het coalitieakkoord we onze ambities waarmaken. Ambities waarmee we de verkiezingen zijn ingegaan: “Ruimte voor mensen die vooruit willen. Werken aan een sterke economie waardoor er meer banen in Eindhoven komen. Oog hebben voor mensen met pech. En aandacht voor de zorgen die mensen hebben of ze de zorg die ze nodig hebben nog wel krijgen. Ook de komende vier jaar samen met u de Eindhovense buurten veiliger, fijner en gezelliger maken”.

De PvdA kan weer aan de slag. Het werken aan een ongedeelde stad waar iedereen mee kan doen.

Door: wethouder en formateur Staf Depla

Staf Depla

Staf Depla

Staf Depla was van 2000 tot 2010 lid van de Tweede Kamer-fractie van de PvdA. Daarvoor werkte hij als programmaleider onder meer bij de Dienst Landelijke gebieden en bij het Ministerie VROM. Staf Depla heeft Cultuurtechniek gestudeerd aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Van 2010-2014 was Staf Depla Wethouder in Eindhoven en had ondermeer financiën, dienstverlening en

Meer over Staf Depla