13 december 2010

De week van Arnold Raaijmakers

Ik had al eerder met deze persoon om tafel gezeten en hem aangeraden om in te spreken tijdens de commissiebehandeling van de HOV2 op 12 oktober. Hier is een vervolgafspraak met de wethouder uit voort gekomen, die aangaf de ideeën serieus te nemen en ze te bestuderen. In januari even opvolgen wat de stand van zaken is. Eindhoven heeft overigens een mooie en interactieve site rondom het thema HOV2 gebouwd: www.hov2.nl. Leuk om te bezoeken, met name de virtuele tour langs de route van de HOV2 . Prima dat er zo veel positieve aandacht is rondom de verbetering van het openbaar vervoer.

‘s Avonds de accountantscommissie, waarin we erg lang gekauwd hebben op twee technische dossiers ter voorbereiding van de jaarrekening 2010, namelijk ‘Reserveringen 2010’ en de formele verwerking van alle begrotingswijzigingen door het jaar heen. Lastige en complexe materie. Gelukkig was debet en credit wel gelijk :-).

Aansluitend nog de fractievergadering die deze keer wel erg laat begon (21.00 u). Toch klaar om 23.00 u, net op tijd thuis dus om onze burgemeester Rob van Gijzel bij Pauw & Witteman te zien. Onderwerp, hoe kan het ook anders, coffeeshops en de link met de harde criminaliteit. Het blijft ingewikkelde materie, zeker als we de achterkant, de productie en distributie van wiet tot aan de coffeeshop, niet geregeld krijgen. Het idee van gesloten clubs met een pasjes-systeem lijkt er zeker te komen, staat immers in het regeerakkoord, maar lopen we dan, zonder regulering van de aanvoer, niet het risico dat de handel zich weer naar het illegale circuit en de straat verplaatst, met alle risico’s van dien. Kortom, waarop niet eens experimenteren met gereguleerde productie? Dat de ‘branche’ de komende tijd in de spotlights zal staan en er mede dankzij de extra in Eindhoven gedetacheerde recherche druk op de ketel zal komen, staat wel vast.

Dinsdag 7 december 2010

Als lid van twee commissies, Financiën & Bestuur en Economie & Mobiliteit, is iedere eerste en derde dinsdag van de maand goed gevuld met twee commissievergaderingen. Een om 5 uur en een om kwart over 8. Gisteren was met name de eerste commissie interessant in verband met twee stevige en omvangrijke financiële dossiers, de Reserveringen en de Begrotingswijzigingen (zo’n 10 centimeter leesvoer).

Verder natuurlijk het ‘wiet’-dossier. Na een uitgebreide en correcte toelichting van Rob van Gijzel en een korte discussie, werd al snel duidelijk dat de zo gewenste maatregelen om de criminele activiteiten aan de achterdeur aan te pakken door gereguleerde wiet-teelt, niet haalbaar zijn. Na gesprekken van de onze burgemeester met minster Opstelten, die overigens na de criminele gebeurtenissen in Eindhoven van vorige week direct zijn agenda schoonmaakte voor een afspraak, is de koers duidelijk.

De coalitie VVD-CDA gaat:

  1. een pasjes-systeem invoeren,
  2. coffeeshops die binnen 350 meter van een school staan sluiten en,
  3. geen gereguleerde teelt toe staan.

Wel trad Opstelten doortastend op door direct een team van zo’n 50 à 60 medewerkers van de landelijk recherche en de koninklijke marechaussee naar Eindhoven te dirigeren om het onderzoek naar de recente aanslagen over te nemen. Compliment hiervoor! Maar hoe het nu verder moet met de Eindhovense ‘pasjes’-pilot en de hiervoor beschikbaar gestelde ondersteuning van € 600.000 is onduidelijk. De pasjes komen er ten gevolge van het landelijke beleid, dat is duidelijk. Maar onduidelijk is nog wanneer dit gerealiseerd kan worden, in verband met de benodigde wetgeving en toetsing aan Europese regels. Dit kan zomaar twee jaar duren. En hoe principieel moeten we zijn.

Accepteren we komend jaar een pilot voor een pasjes-systeem, wetende dat we geen regulering aan de achterdeur krijgen, en vangen we dus € 600.000 subsidie. Of houden we vast aan het principe dat we alleen pasjes invoeren in combinatie met achterdeurbeleid en gereguleerde wiet-teelt om zo de harde criminaliteit aan te pakken. Er komt dan geen pilot en dus geen € 600.000! Wetende dat we de pasjes toch t.z.t. moeten invoeren?

Welhaast een klassieke Catch 22 situatie: principes of pragmatiek!

Woensdag 8 december 2010

Het leek een dag te worden zonder al teveel politieke content. Maar zo blijkt weer, het venijn zit vaak in de staart (of in de avond en nacht), zoals we vanochtend in het ED mochten lezen. Daarover later meer.

Allereerst een korte recensie. Een goede vriend had mij uitgenodigd om samen een hapje te gaan eten. Hiervoor had hij een relatief nieuw restaurant op de Kleine Berg (nr. 10) uitgekozen, Wiesen. Ik pretendeer geen connaisseur te zijn, maar wil toch graag mijn complimenten maken. Naast het feit dat we een mooie avond hebben gehad met goede gesprekken, is Wiesen zeker een aanrader. Prima atmosfeer, het zat ook lekker vol, het eten was heerlijk en de wijn goed. Tot slot verstond de gastvrouw haar vak. Kortom, een aanrader.

Echter gedurende ons diner speelde zich op lokaal politiek niveau het een en ander af, konden we lezen in de krant. De PvdA fractie bestaat nu immers niet meer uit 10, maar uit 9 leden. Een van onze (ex-)fractiegenoten heeft besloten om zelfstandig verder te gaan. Niet om de politiek inhoud, las ik in het ED, maar vanwege de maandelijkse afdracht.

Mijn reactie:

  1. Is het niet netjes om je (ex-)fractiegenoten op z’n minst gelijktijdig met de pers te informeren?
  2. Is het niet vreemd dat slechts 1 van de 10 PvdA raadsleden stelt zich niet bewust te zijn van de maandelijkse afdracht?
  3. Ter verduidelijking: het eerst genoemde bedrag van € 150 is per kwartaal en het tweede bedrag is per maand. Van beide bedragen worden door de Partij van de Arbeid veel zaken geregeld en georganiseerd, zoals bijvoorbeeld diverse opleidingstrajecten voor raadsleden.
  4. Inhoudelijk klopt het ED artikel niet ten aanzien van het standpunt van de fractie in deze zaak.

Rest mij niets meer dan de nieuwe fractie in de Eindhovense raad veel succes te wensen. Ik kijk met belangstelling uit naar de inhoudelijk bijdrage in de raads- en commissievergaderingen. Voor mij is hiermee het boek ten aanzien van dit onderwerp dicht, terug naar de inhoud.

Een ander, zeer positief, bericht in het ED was het leuke nieuws van Marcel van Bussel met betrekking tot de door hem drie jaar geleden geïnitieerde verkiezing van ‘Raadslid van het jaar’. Naast het feit dat het gewoon een erg leuk initiatief is, is er een mooie Jan van den Biggelaar trofee ontworpen en een gerenommeerde jury benoemd. En, nieuw dit jaar, ook de Eindhovenaren kunnen nu hun keuze kenbaar maken op de site van het Raadslid van het jaar. Kortom, een mooi initiatief wordt volwassener. Alle lof voor de kartrekker Marcel van Bussel.

Donderdag 9 december 2010

Op een bijna volledig politiekloze dag kan er flink doorgewerkt worden aan andere zaken. Toch is er altijd tijd, en onbewust toch ook behoefte, voor wat mijmeringen over de aanstaande politieke actualiteiten. Denk bijvoorbeeld aan het dossier Plaza Futura. Of aan de bezuinigingsvoorstellen, hoe het nu verder moet met de Bieb waar structureel € 3 miljoen bezuinigd gaat worden (bijna 50% van de subsidie) en de Brainport evaluatie die er aan komt. Op dit laatste wachten we al zo lang, dat ik me er nu nog niet aan waag, een paar weekjes geduld kan er nog wel bij. De bezuinigingen moet ik eerst maar eens goed bestuderen. Resteert Plaza en de Bieb.

Het ziet er naar uit dat Plaza nu uiteindelijk toch kan gaan uitzien naar een nieuwe lokatie. ‘Drie corners ‘n penalty’ lijkt het wel. Eerdere plannen werden om wat voor reden dan ook naar de prullenbak verwezen, maar wethouder Schreurs lijkt het nu toch voor elkaar te boksen. Toch zijn er nog wel een paar aandachtspunten. Kan het bijvoorbeeld zinvol zijn om gedurende de periode van de nieuwbouw en de ontwikkeling van een nieuwe organisatie een stevige zakelijk directeur te benoemen naast de huidige directeur. Misschien is dit wel een goede investering om er voor te zorgen dat de bouwkosten binnen het budget blijven en de organisatie soepel omgevormd kan worden tot een team dat in de nieuwe situatie op al haar taken berekend is. Tegelijkertijd geeft dit de huidige directeur alle tijd en ruimte om zich bezig te houden met die kwaliteiten waar hij om bekend staat, namelijk de creatieve en produkt-inhoudelijke aspecten. Een duo dus, een beetje zoals Yves Saint Laurent en Pierre Bergé!

Verder mis ik in de voorstellen nog de verwervingskosten van het Nat Lab. Zo’n 4.000 mtr² van de indertijd voor € 5 miljoen verworven 11.000 mtr² is bestemd voor Plaza. Hiervoor zal ergens in het plan een bedrag van rond € 100.000 aan kapitaallasten meegenomen moeten worden, of niet?  Maar goed, het nieuwe bedrijfsplan inclusief exploitatieoverzicht is nog niet bekend, dus wie weet. Maar misschien is het laatste, het ontbreken van de financiële paragraaf, wel de grootste hobbel die we bij de komende raadsdiscussie moeten nemen.

By the way, als groot liefhebber van art-house movies hoop ik dat we het rond krijgen, maar ben wel verplicht het kritisch te volgen. En wat was de meest recente film die ik (op 21 november) in de ‘grote’ filmzaal van Plaza met 12 andere liefhebbers heb gezien: L’Amour Fou. Het verhaal van een welhaast perfecte samenwerking tussen een onzekere creatieve en krachtige zakelijke geest.

Tsja, en dan een andere culturele icoon. De bezuinigingen bij de Bieb zullen de gemoederen nog wel even bezighouden. Immers, is het niet van het grootste belang om te blijven lezen? En is dit niet de doelstelling van de Bieb, om zoveel mogelijk Eindhovenaren, van jong tot oud, aan het lezen te krijgen en houden? Alle fratsen er omheen zijn wat mij betreft van minder belang, maar hoe de nieuwe Bieb er uit moet gaan zien weet ik nog even niet. Of moeten we zelfs groter denken, zoals men in Seattle heeft gedaan. Hier heeft Rem Koolhaas de Seattle Public Library mogen bouwen, een nieuwe huiskamer voor de stad! Iets voor Eindhoven, Plaza en de Bieb in een gebouw op Strijp-S, ’n cultureel centrum van allure met film, theater, boeken, debat, ‘beeld & geluid’ en horeca.

Vrijdag 10 december 2010

Vrijdag 4 uur was het dan zover, de raad wordt geïnformeerd over de komende bezuinigingen. Tien fracties waren ruim vertegenwoordigd in de raadszaal, één (nieuwe) fractie ontbrak nog? De wethouders en burgemeester presenteerde hun deel van het maatregelen palet. Wat opviel is de hoge frequentie van termen zoals ‘systeeminnovatie’, ‘ontdubbelen’, ‘stroomlijnen’, ‘slimmer’ en ‘efficiency’. Zaken die uit de kast worden gehaald om een flink deel van in totaal € 56 miljoen aan ombuigingen te duiden. Tel daarbij op € 5 miljoen aan hogere tarieven en er is een bedrag van € 61 miljoen binnengeharkt, op papier weliswaar. Dit bedrag wordt voor 28 miljoen gebruikt om kortingen van het rijk te dekken, 7 miljoen om incidentele dekking om te buigen naar structurele dekking en het restant, 26 miljoen, voor intensivering.

Een van de grootste uitdagingen zal zijn om alle voorgenomen bezuinigingen onder de titel ‘systeeminnovatie’, ‘stroomlijnen’ ‘slimmer’ en ‘efficiency’ in het ambtenarenapparaat geïmplementeerd te krijgen. Niet dat onze ambtenaren niet zouden willen, maar het vergt wel een ingrijpende cultuuromslag naar ‘verantwoording nemen’, ‘samen de schouders eronder’, ‘open staan voor (zelf)kritiek’ en ‘afrekenen’.

Dit wordt misschien wel de grootste uitdaging voor het college en de ambtenaren zelf. En natuurlijk de nieuwe nog te benoemen gemeentesecretaris! Ben benieuwd, maar gezien de slagvaardigheid en collectiviteit die het college en de ambtenaren uitstralen, ook optimistisch. Laten ze er in ieder geval voor zorgen dat ze volledig in control komen, oftewel niet het ambtelijk apparaat maakt de dienst uit, maar het college. En laten we het niet hebben over wat niet kan en de bedreigingen, maar wat wel kan en alle kansen.

Overigens moeten we ons wel afvragen waarom dit soort processen de afgelopen jaren al niet opgestart zijn, een organisatie moet zichzelf toch bij voortduring vernieuwen en verbeteren? Is dit omdat er toch altijd wel potjes met geld te vinden waren? Of is dit misschien omdat de tucht van de markt ontbreekt? Mogelijk kijken we over een paar jaar op de komende tijd terug als een ‘blessing in disguise’, waar we als stad sterker uitgekomen zijn!

De avond was gereserveerd om met een paar vrienden de film Control van Anton Corbijn te bekijken. Om 22.00 ging de thuisbioscoop aan om dit ingetogen en indrukwekkende tijdsbeeld, in zwart/wit, te aanschouwen. De indringende, rauw poëtische muziek, het prachtig filmwerk van Corbijn waarbij iedere shot eigenlijk een zorgvuldig gecomposeerde foto is en mijn herinneringen werden gemixt tot twee mooie uren.

Zaterdag 11 december 2010

Zaterdagavond Fausto Arce Rivero uitgezwaaid. Hij vertrekt na lange tijd als politiek vluchteling in Nederland geleefd te hebben weer terug naar zijn geboorteland Bolivia. Fausto was als bestuurslid van de Partij van de Arbeid een kleurrijk en vriendelijke mens. Politiek was voor hem vanzelfsprekend, ‘politiek is leven’ zei hij. Maar ook zag hij politiek als een ambacht, waarin contact met de bevolking voorop stond.

Daar was sociaal-democratie immers voor bedoeld. Voor dit laatste heeft hij altijd gestreden. In Bolivia is hij in het verleden opgepakt voor zijn politieke en democratische gevecht met het leger dat de macht, mede dankzij de Amerikaanse CIA, in handen had. Na een vlucht uit de gevangenis, waar hij 5 jaar had als politiek dissident vastgezeten heeft, is Fausto in Nederland geland. Nu gaat hij weer terug naar zijn vaderland. Jammer voor de PvdA Eindhoven, goed voor Bolivia. Het ga je goed. Fausto, el nuevo Presidente de Bolivia !

Zondag 12 december 2010

Een dagje voor mezelf en de familie. Lekker rustig starten op de zondagochtend, kerstboom versierd, rondje gelopen en in de middag naar de kerstmarkt op het Wilheminaplein. Aansluitend lekker met de kids bij Usine geborreld en gegeten. Het enige politiek wapenfeit was een telefoontje met Staf Depla over het dinsdag in de Raad te behandelen dossier met het overzicht van de begrotingswijzigingen. Gaat wel goed komen, er worden en zijn, ondanks dat het nog niet perfect is, flinke slagen gemaakt. Tot slot ‘s avonds gestart met een nieuw boek: ‘De Grens’ van de Finse schrijfster Riikka Pulkkinen. Kortom, een rustige zondag.

Meer op: www.arnoldraaijmakers.blogspot.com