1 juli 2010

Veiligere spoorseinen op 350 plekken

Het Nederlandse spoornet telt zo’n zesduizend lichtseinen (te ver­gelijken met verkeerslichten). Ver­reweg de meeste hiervan zijn uitge­rust met ATB (Automatische Trein Beïnvloeding). Dit beveiligingssys­teem zorgt ervoor dat een trein au­tomatisch wordt stilgezet als deze door rood licht rijdt. ATB werkt echter niet bij snelheden onder de veertig kilometer per uur. Daar­voor is een verbeterde versie ont­wikkeld: ATB-vv. Dat wordt nu op 350 extra seinen toegepast. Dit be­tekent dat nog altijd ruim vierdui­zend seinen met het oude beveili­gingssysteem blijven werken.
De maatregel is een gevolg van een ernstig ongeval in Barendrecht in september vorig jaar. Daarbij kwam een machinist om het leven nadat hij door rood was gereden.

Ook in Eindhoven zijn in het verle­den treinen op elkaar gebotst, na het negeren van een rood licht. Dit gebeurde onder meer in 1992. Toen raakten 28 mensen gewond, van wie vijf ernstig. De ATB-bevei­liging werkte hier niet, omdat de treinen langzamer reden dan veer­tig kilometer per uur. In mei 1998 raakte een vrouw gewond, toen een locomotief op een passerende trein botste. Ook in oktober 2007 en januari 2008 gebeurden er aan­rijdingen. Telkens was sprake van het negeren van een rood sein. Dit blijkt uit een onderzoek van bu­reau Save. Eind vorig jaar trok de Eindhoven­se PvdA-fractie aan de bel, omdat in deze gemeente relatief vaak een trein door rood licht rijdt. Uit cij­fers van het ministerie van Ver­keer en Waterstaat blijkt dat Eind­hoven in de jaren 2004 tot en met 2008 landelijk op de vijfde plek stond. In die vijf jaar reed in Eind­hoven veertig keer een trein door rood licht, waaronder vijf goede­rentreinen.

Rob Burg