21 oktober 2005

Twee markante gezichten verloren

Met het overlijden van André van der Louw en Karin Adelmund heeft de sociaal-democratie in Nederland twee markante gezichten verloren. De Partij van de Arbeid verliest twee oud-partijvoorzitters, twee trouwe partijleden die zich met hart en ziel voor de PvdA hebben ingezet.

Die klap komt hard aan en raakt ons diep. Langs deze weg willen bestuur en fractie van de PvdA Eindhoven hun medeleven betuigen aan allen die André en Karin na stonden. Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.