28 mei 2010

Raadslid schrijft minister brief over uitzetting

‘Ik vraag u namens de familie bo­ven de regels uit te stijgen’, schrijft Bouteibi aan Hirsch Ballin. De 35- jarige Osmanovic uit Eind­hoven is moeder van acht kinde­ren en moet dinsdag na zeventien jaar terug naar haar geboorteland Kroatië. Haar man en kinderen hebben de Nederlandse nationali­teit en mogen hier blijven. Os­manovic had geen recht op het ge­neraal pardon omdat ze in de ja­ren negentig twee keer werd ver­oordeeld voor winkeldiefstal. An­dere procedures bij rechtbanken heeft ze verloren.

Bouteibi laat de brief via Kamerle­den aan Hirsch Ballin overhandi­gen. „Ik benader dit vanuit de kin­deren die deze vrouw moet achter­laten. Ik heb geen hoge verwach­tingen, maar voor die ene procent kans heb ik de brief geschreven.”