29 mei 2013

PvdA ziet straatraces niet zitten

10 april 2008

altIn het Eindhovens Dagblad van 10 april lezen wij dat citydynamiek in het weekend van 7 en 8 juni aanstaande autoraces gaat organiseren in het centrum van Eindhoven. De fractie van de Partij van de Arbeid verbaast zich hierover. Uit het krantenbericht begrijpen wij dat deze races de afsluiting vormen van een conferentie over innovatie in de auto-industrie. Innovaties en technische ontwikkelingen die bijdragen aan duurzaamheid en veiligheid verdienen waardering en steun. Straatraces associëren wij echter met verspilling, vervuiling en onveiligheid. Volgende Partij van de Arbeid past een dergelijk evenement niet in een door ons gesteund gemeentelijk beleid van terugdringing of ontmoediging van het autogebruik, de vermindering van fijnstof en de bevordering van duurzaamheid en veiligheid.
 
De Partij van de Arbeid heeft daarom de volgende vragen aan het college gesteld:
Bent u er van op de hoogte dat deze autoraces door citydynamiek worden georganiseerd?
Heeft u hiervoor toestemming gegeven cq een vergunning verleend?
Vindt u deze straatraces passen in het gemeentelijk beleid?
Ziet u mogelijkheden om onderdelen van dit evenement die leiden tot vervuiling en verspilling tegen te houden?