29 mei 2013

PvdA tegen motie inperking koopzondagen

25 december 2006
altDe Christen Unie en het CDA hebben tijdens de raadsvergadering op 19 december 2006 gezamenlijk een motie ingediend voor het terugbrengen van het aantal koopzondagen. De PvdA stemde tegen deze motie. De aanleiding voor de motie was dat supermarkten uit de stadsdelen Tongelre, Woensel Noord en Strijp een ontheffing wilde krijgen van de gemeente om toch open te zijn op zondag 24 december, net als voor de andere stadsdelen. Het College heeft  besloten deze ontheffing te verlenen. Overigens hadden ook enkele grootwinkelbedrijven verzocht voor openstelling op zondag 31 december. Hieraan heeft de gemeente geen gehoor gegeven omdat dit dan de 15e koopzondag voor het centrum zou betekenen, terwijl de afspraak uitgaat van maximaal 14 koopzondagen in het centrumgebied. De motie van de Christen Unie en het CDA klinkt sympathiek: het geeft gehoor aan de roep om rekening te houden met winkelpersoneel om meer zondagen vrij te zijn. Toch heeft de PvdA-fractie Eindhoven deze motie niet ondersteunt. Hiervoor hebben wij de volgende overwegingen: Het is voorbarig om nu reeds te pleiten voor het terugbrengen van het aantal koopzondagen zonder dat grondig is geëvalueerd hoe winkelbedrijven, consumenten en werknemers de koopzondag in Eindhoven ervaren. Tussen de gemeente en de winkeliers uit het centrumgebied zijn afspraken gemaakt over de koopzondagen. Deze houden ondermeer in dat winkeliers bijdragen aan de feestelijkheden in het centrum in de decembermaand. Hier staat tegenover dat winkeliers een extra aantal zondagen open kunnen zijn in de maand december. Door het ondersteunen van deze motie zouden deze afspraken onder druk komen staan. Dat wil de PvdA fractie niet: dit is een goeie afspraak tussen winkeliers en gemeente welke de levendigheid in de binnenstad doet toenemen. Consumenten van binnen en buiten Eindhoven zijn gewend aan het feit dat de 1e zondag van de maand een koopzondag betreft. Met deze motie bestaat het risico dat aan deze ‘gewoonte’ een einde komt. Dit geeft onduidelijkheden bij de consument. Natuurlijk heeft de PvdA oog voor het belang van de medewerkers van de winkelbedrijven. De PvdA fractie was dan ook niet gelukkig met het feit dat het College pas op het laatste moment toestond dat de 24e december een extra koopzondag mocht zijn voor de genoemde stadsdelen. Door het late tijdstip van dit besluit worden uiteindelijk de medewerkers voor een voldongen feit geplaatst. Zij moeten tenslotte de winkels draaiend houden. Daarom staan we ook achter het besluit van het College om het verzoek voor een extra koopzondag voor  31 december niet te honoreren. In de raad is over de motie van het CDA en Christen Unie stevig gediscussieerd met als resultaat dat de motie is verworpen. 23 raadsleden waren tegen ,waaronder de PvdA-fractie, en 21 raadsleden voor.