23 januari 2008

Pvda neemt uitslag referendum Eindhoven sowieso over

20080104.jpgDe fractie van de PvdA in de Eindhovense gemeenteraad zal, ongeacht het opkomstpercentage bij het burgemeesetersreferendum vandaag, de uitslag van het referendum unaniem overnemen. Bij een opkomstpercentage van minder dan 30% is de uitslag van het referendum volgens de wet niet geldig. Volgens fractievoorzitter Gaby van den Biggelaar is dat geen reden om de uitspraak van de kiezers aan de kant te schuiven: "de wet biedt inderdaad die ruimte, maar inhoudelijk zie ik geen enkele basis om af te wijken van het oordeel van de meerderheid van de Eindhovenaren die vandaag hun stem laten horen." Volgens van den Biggelaar heeft de gemeenteraad door het overnemen van de voordracht van de vetrouwenscommissie al aangegeven dat beide kandidaten geschikt zijn voor het burgemeesterschap. "het oordeel over wie van beide geschikte kandidaten het best bij Eindhoven past hebben we aan de inwoners van onze stad overgelaten. Ik kan geen enkel inhoudelijk argument bedenken om dat oordeel niet te volgen." "Als je door te kiezen voor een referendum de inwoners van je stad het recht en het vertrouwen geeft de juiste keuze voor de stad te maken, mag je zo’n uitspraak niet naast je neer leggen. Dat is funest voor het vetrouwen in de politiek." Aldus van den Biggelaar. "Het mag niet zo zijn dat een raad haar eigen mening belangrijker verklaard dan die van de bevolking, wanneer ze exact dezelfde afweging te maken hebben" Overigens gaat de PvdA er op basis van de peilingen vanuit dat het opkomstpercentage van 30% gehaald zal worden en dat het referendum gewoon geldig zal zijn.