1 december 2010

Participerende jeugd

De werkgroep had als doelgroep de ‘participerende’ burger gedefinieerd. Omdat in het voorstel de jongeren als doelgroep ontbrak, heb ik hier in de commissie namens onze fractie vragen over gesteld en verzocht om de doelgroep jongeren alsnog toe te voegen. Twee redenen. Als je jongeren vroeg betrekt en informeert, bestaat er een redelijke kans dat ze geïnteresseerd raken en blijven. Een klein duwtje in de rug helpt vaak om jongeren, nu en in de toekomst, aan te laten haken. Ten tweede mag je jongeren niet negeren, immers als we het goed doen voor onze jeugd, doen we onze gezamenlijke toekomst en de stad een groot plezier. Goed punt, vond een flink deel van de commissie, dus er zou een nadere toelichting komen.

Echter toen we de toelichting lazen was het schrikken. Quote uit de nadere toelichting: ‘om aan dit verzoek tegemoet te komen zullen we éénmalig alle middelbare scholen (HAVO, VWO, Gymnasium) in Eindhoven aanschrijven en deze wijzen op bovenstaande mogelijkheden’. (De mogelijkheden die voor scholen openstaan zijn gastdocentschap van raadsleden op school en schoolbezoeken aan de raadszaal/stadhuis).

Door expliciet alleen HAVO, VWO en Gymnasium te benoemen, wordt een grote groep middelbare scholieren, bijv. VMBO-ers en MBO-ers, bij voorbaat buitenspel gezet en getypeerd als niet-participerend. Op deze wijze sluiten we bewust een flink aantal van onze jongeren uit. De vraag was of het een ‘slip-of-the-pen’ was of een bewuste keuze van de werkgroep. Met name in het laatste geval is dit betreurenswaardig. Maar in beide gevallen heb ik tijdens de raadsvergadering van dinsdag 30 november aangedrongen op reparatie en aandacht in het plan voor al onze jongeren, niet slechts een select groepje. Het kan en mag niet immers zo zijn dat we een flink deel van onze jongeren links laten liggen. Juist jongeren hebben vaak slechts een klein duwtje in de rug nodig om geïnteresseerd en geënthousiasmeerd te raken. Dat is immer het mooie van jongeren, als je ze weet te raken, dan heb je zo ook gewonnen. En negeren we ze, dan wordt dit mogelijkerwijs een self-fulfilling prophecy, oftewel de jongeren raken verder vervreemd van de politiek.

Gelukkig leidde de discussie nog tot vuurwerk in de Raad, ook omdat er in dit kader nog een door Leefbaar Eindhoven geagendeerd potentieel aanbestedingsprobleem was. Uiteindelijk was mijn voorstel om het plan mee terug te nemen en deels te herschrijven, waarna het opnieuw in de Raad gebracht zou kunnen worden. En zo is geschied. Wordt dus vervolgd, hopelijk met deze keer wel de aandacht voor de jongeren die ze verdienen.

Meer op www.arnoldraaijmakers.blogspot.com