29 mei 2013

Oprichting jeugdsportfonds Eindhoven ,mede op initiatief van de PvdA

7 september 2008
“Alle kinderen moeten kunnen sporten!” Dat is de slogan van het jeugdsportfonds. Nog te vaak komt het voor dat kinderen niet kunnen deelnemen aan sporten omdat ouders/verzorgers de voetbaltas of contributie niet kunnen betalen. Sporten geeft de mogelijkheid om  in contact te komen met andere kinderen, samen plezier te maken en de competitie aan te gaan . Daarnaast  is sporten natuurlijk gezond. Kortom het jeugdsportfonds stimuleert kinderen die nu nog niet sporten dit te wel te gaan doen. De regeling geeft een maximale vergoeding van 225 euro.per seizoen. http://www.jeugdsportfonds.nl/ Dit jeugdsportfonds is er gekomen op initiatief van  PvdA.  Dit was één van de wensen van de raad om de jeugdsport te stimuleren in het najaar van 2006.  Ook is toen extra geld uitgetrokken om meer ‘duale sportdocenten’ aan het werk te zetten. Deze sportdocenten begeleiden kinderen op school, in de wijk  bij het sporten en  stimuleren de jeugd om te gaan sporten in de buurt of bij een sportvereniging. Kinderen, scholen én sportverenigingen zijn hiermee geholpen!

Frank Depla
Sportwoordvoeder PvdA